سرقت

تعریف سرقت:  در لغت به معنای دزدی آورده شده، ربودن غیر قانونی، اموال دیگری بدون رضایت را سرقت گویند.

ماده ۲۶۷ قانون مجازات سرقت را اینگونه تعریف کرده: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر

سرقت از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص محسوب می شود که از ابتدای خلقت وجود داشته است.

 

بیشتر دانیم: وکیل پایه یک دادگستری  

 

عناصر تشکیل دهنده این جرم 

برای به اثبات رسیدن هر جرمی از جمله این جرم عناصری لازم است از جمله:

عنصر قانونی: طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی که اصل بر برائت است، به قانونی بودن جرم و مجازات اشاره شده است، قانونگذار باید فعل یا ترک فعل را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کرده باشد تا بتوان مرتکب فعل یا ترک فعل را مجازات کرد. در قانون مجازات اسلامی برای انواع جرم سرقت مجازاتهای گوناگونی بیان شده است.

 عنصرمادی: در این جرم عنصر مادی به این معناست که سارق بدون رضایت مالک چه به صورت علنی و چه آشکارا مال دیگری را می رباید یا جابجا می کند یا بر آن مال استیلاء پیدا می کند.

عنصر معنوی: برای تحقق جرم سارق باید قصد متقلبانه در لحظه ربودن داشته باشد، در اصطلاح سوءنیت عام و سوءنیت خاص در ارتکاب جرم سرقت لازم است. بنابراین علم و آگاهی بزهکار در ربودن مال دیگری بر خلاف میل و رضایت مالک و یا دارنده آن به قصد تصاحب و تملک مال

 

مطالب مرتبط: وکیل کیفری

مطالب مرتبط: وکیل تسخیری 

 

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با یک مشاور حقوقی کاردان و  یا وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور حقوقی مشورت کنید. با انتخاب یک وکیل مجرب می توان این مشکلات حقوقی را حل کرد، خواه او یک وکیل آنلاین باشد یا یک وکیل کیفری.

 

انواع سرقت

الف: سرقت حدی       ب: سرقت تعزیری

تعریف حد: مجازات های هستند که نوع، میزان، و کیفیت آنها توسط شرع مشخص شده است، قانونگذار آنها را تعیین نکرده بنابراین تخفیف، تبدیل یا تعلیق شامل این مجازاتها نمی شود.

ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی را برای سرقت حدی اعمال کرده است که در شرایط خاص و اندک همه آنها با هم جمع نمی شوند تا بتوان حد را بر سارق جاری نموداز جمله:

۱- شیء سرقتی شرعاً مالیت داشته باشد.
۲- مال مسروق در حرز باشد.
۳- سارق هتک حرز کند.
۴- سارق مال را از حرز خارج کند.
۵- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
۶- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
۷- ارزش مال سرقتی در زمان خارج شدن از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
۸- مال سرقتی از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

۹- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
۱۰- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
۱۱- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
۱۲- مال سرقتی قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
۱۳- مال سرقتی قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
۱۴- مال سرقتی از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

 

مطالب مرتیط: وکیل تلفنی

مطالب مرتبط: وکیل آنلاین 

 

ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت حدی را اینگونه مقرر کرده:

اولین بار قطع چهار انگشت دست راست به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
دومین مرتبه قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
سومین مرتبه حبس ابد 
چهارمین مرتبه اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد

تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، بر اساس مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌ گردد

تبصره ۲- درمورد بند پ این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود، و البته مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری تبدیل نماید.

 

ب- تعزیری: 

اگر این جرم شرایط حدی را نداشته باشد با حکم دادگاه تعزیر می شود، که این تعزیر با توجه به نوع آن در قانون مشخص شده است، سرقت تعزیری انواعی دارد از جمله:

 ساده:

اگر این جرم دارای شرایط حدی و مشدده نباشد ساده محسوب می شود، ماده ۶۶۱ قانون مجازات شرایط عمومی و ساده جرم سرقت بیان کرده است: حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق

مشدده:

اگر سرقت مقرون به یک یا چند عامل مشدده باشد قانونگذار مجازات شدیدتری برای آن اعمال می کند، بر این اساس ماده ۶۵۱ قانون مجازات مقرر کرده: هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام شروط زیر باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود:

۱- سرقت در شب باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی معرفی کرده یا در جایی که محل سکونت یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن ارتکاب این جرم  کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

مسلحانه: 

هدف قانونگذار از سرقتهای مسلحانه بیشتر سلاح سارق و اذیت و آزار بوده است بر همین اساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات مقرر دارد:
هر گاه این جرم مقرون به آزار و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی هم واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.

همچنین ماده ۶۵۴ نیز مقرر دارد:

هر گاه جرم در شب انجام شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و حداقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد. بر اساس یک نظریه سرقت مسلحانه از انواع محابه محسوب می شود. البته میتوانید برای اطلاعات بیشتر در زمینه های کیفری از یک مشاوره حقوقی آنلاین ویا وکیل پایه یک کمک بگیرید.

 

مطالب مرتبط: فروش مال غیر

مطالب مرتبط: خیانت در امانت

 

<yoastmark class=

 

سارق راهزان

راهزنی به معنی: گرفتن اموال مسافرین و عابران در راه ها و بزگراها با غافلگیری و هجوم مسلحانه است.

طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی سرقت مسلحانه محاربه محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اگر در بین چند سرقت، سرقتی مسلحانه باشد و تحت عنوان محاربه پیگیری شود، چون محاربه غیر از سرقت است برای محاربه یک مجازات و برای سایر سرقتها که عنوان محاربه ندارد یک مجازات جداگانه اعمال می شود.

 

چگونگی استرداد مال مسروقه 

طبق ماده ۶۶۷ فانون مجازات که مقرر دارد:
در کلیه‌ی موارد سرقت و ربودن اموال دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

برای استرداد مال مسروقه نیازی به تقدیم دادخواست نیست چون مال مسروقه ضرر و زیان جرم نیست، ولی اگر عین مال مسروقه موجود نباشد از مصادیق استرداد خارج محسوب می شود و مراجع کیفری بدون دریافت دادخواست ضرر و زیان حق رسیدگی و صدور حکم به رد مثل یا قیمت مال را نخواهند داشت.

 

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در زمینه کیفری و ربودن مال نیاز به مشاوره به صورت تلفنی یا حضوری با وکیل آنلاین یا مشاورین حقوقی داشته باشید در خدمت گذاری به شما عزیزان آماده باشد.

برای برقراری ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون هیچ پیش شماره یا کدی با شماره: 9099071369 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369