اعسار

تعریف اعسار: اعسار یک واژه عربی است و به معنی نیازمند یا تهی دست شدن، اعسار در حقوق ما به وضعیت افرادی گفته می شود که تاجر نیستند و دسترسی به اموال خود ندارند یا قدرت مالی برای پرداخت بدهی های خود را ندارند. طبق ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: معسر کسی است که مالی به‌جز مستثنیات دین ندارد، و قادر به پرداخت دیون خود نیست. و همچنین تبصره ماده عنوان دارد: عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

مستثنیات دین چیست؟

ماده ۲۴ قانون محکمومیت های مالی مقرر دارد: مستثنیات دین فقط شامل این موارد است:

۱- منزل مسکونی که در حد شأن و شخصیت محکومٌ‌علیه در حالت اعسار باشد

۲- اثاثیه مورد نیاز زندگی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است

۳- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه لازم است

۴- کتابها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن او

۵- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

۶- تلفن مورد نیاز مدیون

۷- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد

تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از او در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از آن طرق استیفاء خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه نقد شود، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را داشته.

مطالب مرتبط: تاخیر تادیه

مطالب مرتبط: هزینه های دادرسی

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با یک مشاور حقوقی کاردان و  یا وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور حقوقی مشورت کنید. با انتخاب یک وکیل مجرب می توان این مشکلات حقوقی را حل کرد، خواه او یک وکیل آنلاین باشد یا یک وکیل اعسار.

 

 اعسار
اعسار

 

اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: الف- اعسار از هزینه دادرسی ب- اعسار از پرداخت دین (محکوم به)

الف- اعسار از هزینه دادرسی: هنگام مراجعه اشخاص به مراجع قضایی جهت احقاق حقوق خود باید هزینه های تحت عنوان هزینه های دادرسی پرداخت شود. از این رو افرادی هستند که توان پرداخت این هزینه ها را ندارند که در اینجا بحث اعسار از هزینه های دادرسی مطرح می شود، در این حالت خواهان دعوا باید دادخواستی تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی مینی بر عدم توانایی پرداخت هزینه های قانونی همراه با ادله محکمه پسند مبنی بر عدم تمکن خود از تادیه  هزینه دادرسی تقدیم دادگاه کنند همچنین دادخواست اعسار از هزینه دادرسی می تواند همراه با دعوای اصلی یا به صورت مستقل باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را هم دارد، به جز اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی که به عهده دادگاه نخستین است.

ب- اعسار از محکوم به: ارائه دادخواست اعسار از محکوم به با اعسار از هزینه های دادرسی مشترک است، در اعسار شرایطی پیش می آید که افراد به دلیل ناتوانی مالی نمی تواند دیون مالی خود را پرداخت کند و با تقدیم دادخواست اعسار دادگاه باید به این شرایط خاص آنها رسیدگی کند، و اگر توانستند با ارائه ادله دادگاه را مجاب کنند که توان پرداخت یکجا دیون خود را ندارند دادگاه اعسار آنها را می پذیرد، معافیت موقت از هزینه های دادرسی، استفاده از وکیل معاضدتی و پرداخت بدهی به صورت اقساط از مزایایی است که دادگاه برای افراد معسر قائل شده. برای اطلاعات بیشتر از یک مشاوره حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری به صورت تلفنی و آنلاین می توانید کمک بگیرید.

مطالب مرتبط: وکیل خانواده

مطالب مرتبط: وکیل کیفری

رسيدگي به دعوی اعسار چگونه است؟

در زمان وصول دادخواست اعسار از طریق مدير دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضي مي رساند تا اگر قاضي شهادت شهود را در دادگاه لازم بداند هر دو طرف دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند.

شرایط شهود: شهود بايد از وضعيت مالي و زندگاني مدعي اعسار و نيز مشخصات، شغل و وسيله امرار معاش وي آگاه باشند و تا جای امکان از اقوام درجه یک او نباشند و تکدی گری را شغل خود قرلر نداده باشند و در حضور قاضي با سوگند شهادت دهند.

اگرمعافيت از هزينه دادرسي، براي دو دعوا به طور همزمان عليه يك نفر مطرح شود و اعسار مورد قبول دادگاه قرار گرفت در دعاوي ديگر نيز می تواند مورد استفاده قرار گرفت. اگر مدعي اعسار در حین رسيدگي متمكن (دارا ) شود موظف به پرداخت هزينه های دادرسي است.

 

وکیل آنلاین
وکیل آنلاین

 

چگونگی تقدیم دادخواست اعسار از مهریه 

وقتی دادخواست مهریه از جانبه زوجه به دادگاه تقدیم می شود بعد از تشکیل جلسه دادگاه و حکم الزام زوج به پرداخت مهریه و قطعی شدن این حکم، زوج دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه تقدیم می کند و با توجه به عدم توان مالی از پرداخت یک جای مهریه از دادگاه تقاضای اقساط مهریه را دارد. دادگاه با تشکیل جلسه ای به درخواست زوج رسیدگی و با توجه به ادله و شرایط موجود و همچنین میزان درآمد و دارای زوج، مهریه را اقساط می کند.

تفاوت ورشکستی با اعسار 

اگر شخصی شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار داده باشد تاجر محسوب می شود، و اگر تاجر از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نباشد باید با استناد به مقرارات قانون تجارت درخواست ورشکستگی بدهد و در صورت اثبات شرایط خاص عدم توانایی مالی خود می تواند از پرداخت هزبنه های دادرسی معاف شود. اصول دادگاه ها در مورد پذیرش ورشکستگی تاجرها دقت بیشتری دارند. البته برای اطلاعات بیشتر در زمینه اعسار و ورشکستگی می توانید از یک مشاور حقوقی یا وکیل آنلاین به صورت حضوری یا تلفنی کمک بگیرید.

مدارک لازم چهت تقدیم دادخواست اعسار 

  1.  مدارک شناسایی
  2.  فرم استشهادیه، که دو شاهد عاقل و بالغ که از شرایط کار و امرار معاش شخص مطلع باشد
  3.  استعلام حساب بانکی برای اثبات عدم استطاعت مالی
  4.  فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال طی یک سال

مطالب مرتبط: سفته

مطالب مرتبط: چک کیفری و حقوقی

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در زمینه اعسار نیاز به مشاوره به صورت تلفنی یا حضوری با وکیل آنلاین یا مشاوره حقوقی داشته باشید در خدمت گذاری به شما عزیزان آماده باشد.

برای برقراری ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون هیچ پیش شماره یا کدی با شماره: 9099071369 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

Call Now Buttonاز تلفن ثابت 9099071369