طلاق از طرف مرد چگونه است؟

طلاق از طرف مرد یکی از انواع طلاق است که در آن درخواست طلاق از طرف مرد صادر می شود و طلاق بدون توجه به رضایت زن و یا شروط ضمن عقد قابل اجرا است؛ منتها باید تمام حقوق مالی زن به صورت یکجا یا قسطی به او پرداخت شود. در پروسه این طلاق، نیازی به حضور مرد نیست و تمام مراحل از طریق وکیل قابل پیگیری است.

پروسه طلاق از طرف مرد تا سال 1372 اینگونه بود که هرگاه مرد اراده می کرد همسرش را طلاق دهد با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق و آوردن دو شهود مرد عاقل بالغ و با پرداخت حقوق مالی زن، می توانست او را طلاق دهد. اما پس از مدتی با اظهار ندامت، رجوع مرد به زن صورت می گرفت که باعث بی نظمی در دفاتر می شد. در حال حاضر، با تلاش در طولانی شدن این پروسه و در نوبت قرارگرفتن پرونده ها، حتی اگر مرد در شرایط احساسی اقدام به درخواست طلاق کند، امکان انصراف و عدم جاری شدن صیغه طلاق وجود دارد و به منظور کاهش آمار طلاق و جلوگیری از تزلزل بنیان های خانواده تمهیداتی اندیشیده شده است، مانند:
پرداخت تمام حقوق مالی زن ( که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.)
دریافت گواهی عدم امکان سازش: هنگام حضور مرد در دادگاه، به او برگه ای به نام گواهی عدم امکان سازش داده می شود که یک فرصت سه ماهه است و پس از آن می تواند به دادگاه برای اجرای رای و به دفترخانه رسمی برای ثبت طلاق مراجعه کند.
برگزاری جلسات داوری: پس از ارائه درخواست طلاق از طرف مرد، دادگاه برای هر یک از زوجین، ابلاغیه می فرستد و طی زمانی مشخص از آنها می خواهد که داور معرفی کنند که البته این مرحله بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و نظر داوران در صدور رای نهایی تاثیرگذار نیست.

مطالب مرتبط: طلاق توافقی

به دلیل پیچیده بودن مبحث طلاق بهتر است قبل از تقدیم دادخواست با یک وکیل آنلاین یا مشاوره حقوقی تلفنی مشورت بگیرید تا به آسانی بتوانید این موضوع را در دادگاه به اثبات برسانید.

وکیل آنلاین
وکیل آنلاین

 

عدم تمایل زن به طلاق
مطابق قوانین حقوقی ایران، حق طلاق با شوهر است که می تواند به دادگاه خانواده برود و دادخواست طلاق بدهد و راضی بودن زن شرط نیست. به این معنا که اگر مرد بر طلاق پافشاری کند، اما زن رضایت ندهد؛ دادگاه مجبور است رای به طلاق دهد. در عوض حقوق مالی زن مانند مهریه، نفقه، حضانت، اجرت المثل و شرط تنصیف اموال باید در دادگاه بررسی شود.
ارائه دادخواست طلاق اگر از طرف مرد باشد، در سه مرحله بررسی می شود که بسته به عدم رضایت زن تا آخرین مرحله پیش می رود که گاهی ممکن است تا یکسال یا بیشتر نیز به طول بیانجامد. این مراحل عبارتند از: مراجعه به دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور.
در کل اصل طلاق برای مرد راحت است ولی حل و فصل حقوق مالی زن این مسیر را دشوار می کند. در ضمن در صورت اثبات عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه زن، دادگاه مهریه را تقسیط میکند. البته مرد میتواند برای اقساط مهریه از وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی بهرمند شود.

مزیت های طلاق از طرف مرد
پروسه زمانی تقریبا 5 ماهه
عدم نیاز به حضور مرد در دادگاه و جلسات داوری
واگذاری پروسه پرداخت حقوق زن به وکیل خانواده
عدم نیاز به حضور مرد برای اجرای صیغه طلاق با حضور وکیل خانواده

مطالب مرتبط: طلاق

طلاق از طرف مرد
طلاق از طرف مرد

 

حقوق مالی زن
هنگامی که طلاق از طرف کرد صورت میگیرد، موارد زیر باید شفاف سازی شوند:
مهریه: مالی که در زمان عقد، زن از مرد دریافت می کند که بسته به اینکه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد، نحوه رسیدگی متفاوت است. اگر عندالمطالبه بود که در هر حالتی باید به زن پرداخت شود و اگر عندالاستطاعه بود زن باید ثابت کند که مرد توانایی مالی دارد تا نهایتا بتواند اموال او را توقیف کند. با این حال مرد می تواند به صورت همزمان درخواست اعسار دهد که مهریه به صورت قسطی به زن داده شود.
نفقه: نیازهای متناسب با وضعیت زن مانند پوشاک، لباس، غذا و … که توسط دادگاه و مطابق با عرف جامعه معین می شود و مرد باید پرداخت کند.
اجرت المثل: فعالیتهایی که زن در خانه مرد انجام می دهد که اگر از ابتدا قصد به انجام آنها به صورت رایگان داشته باشد به جای اجرت المثل، نحله شامل حال ایشان می شود. رقم اجرت المثل با در نظر گرفتن مسئولیت هایی که زن در خانه داشته و طول زندگی مشترک، توسط دادگاه مشخص می شود.
تنصیف دارایی: شرط انتقال نصف دارایی شوهر است که در قباله نکاح نیز ذکر می شود و در صورت درخواست طلاق از طرف مرد، او موظف است که در صورت رضایت نصف اموال خود یا به رای دادگاه حتی تا یک پنجم آن را به زن منتقل کند.
حضانت فرزند: زندگی کردن فرزند با مادر تا سن 7 سالگی و پس از آن اگر فرزند دختر باشد تا سن 9 سالگی و اگر پسر باشد تا 15 سالگی با پدر است. نفقه فرزند را نیز پدر باید پرداخت کند. پس از رسیدن فرزندان به این سنین، انتخاب با خود فرزندان است که برای ادامه زندگی پدر را انتخاب کنند یا مادر.

مطالب مرتبط: وکیل پایه یک دادگستری

وکیل طلاق
وکیل طلاق

 

مراحل طلاق از طرف مرد
تصمیم به طلاق زن
تحویل مدارک به وکیل خانواده یا وکیل متخصص امور خانواده و طلاق به صورت حضوری
حضور وکیل در دادگاه (حضور شوهر اختیاری است.)
حضور وکیل در جلسات داوری (حضور شوهر اختیاری است.)
درخواست تقسیط مهریه، نفقه و اجرت المثل
جاری شدن صیغه طلاق در حضور وکیل شوهر و ثبت در شناسنامه (حضور شوهر اختیاری است.)

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد
اصل سند ازدواج یا رونوشت آن از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح
اصل شناسنامه مرد
کپی کارت ملی مرد

نکات پایانی
اگر زن در دادگاه و جلسات داوری حضور پیدا نکند، طلاق غیابی صادر می شود.
اگر درخواست طلاق از طرف مرد با شد، به رضایت زن و اثبات شروط ضمن عقد نیاز نیست و تنها مرد باید حقوق زن را پرداخت کند.
نام زن از شناسنامه مرد بعد از طلاق حذف نمی شود، مگر اینکه مرد مجددا ازدواج کند و در شناسنامه ثبت شود.
از آنجایی که این طلاق رجعی است مرد می تواند بدون تشریفات و در زمان عده (3 ماه) به زن رجوع (بازگشت) کند و در این صورت طلاق باطل است. البته در مواردی که زن باکره باشد، امکان رجوع وجود ندارد.
اگر طلاق به دلیل عدم تمکین زن نباشد و دارایی آنها بعد از عقد حاصل شده باشد، تا نصف اموال باید به زن پرداخت شود.
اگر مرد بدون دلیل موجهی تصمیم به طلاق بگیرد باید مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زناشویی را پرداخت کند. همچنین نیمی از اموال مرد که پس از ازدواج کسب کرده، به زن داده می شود.
اگر مرد درخواست طلاق زن باکره را داشته باشد باید نصف مهریه زن پرداخت یا تقسیط شود تا بتواند زن را طلاق دهد.
هنگامی که تکلیف پرداخت حقوق زن معلوم شود، مرد قادر است زن را طلاق دهد و نیازی نیست که تمام اقساط پرداخت شده باشند.
حتی اگر رابطه نامشروع زن ثابت شود، باز هم مهریه به زن طلاق می گیرد و ارتباطی به دلیل درخواست طلاق از طرف مرد ندارد.
تمام حقوق مالی زن باید پرداخت شود و بدون رضایت او از بخشیدن حقوق مالی خود، صیغه طلاق جاری نمی شود.
اگر در طول رسیدگی به پرونده طلاق از طرف مرد، زوجین در مورد جدایی و سایر مسائل مربوطه به توافق برسند، پرونده آنها به درخواست طرفین به طلاق توافقی تبدیل می شود.

مطالب مرتبط: وکیل خانواده

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در کلیه زمینه حقوقی نیاز به وکیل خانواده یا مشاوره حقوقی به صورت تلفنی یا حضوری داشته باشید در خدمت گذاری به شما عزیزان آماده باشد.

برای برقراری ارتباط با وکیل آنلاین یا مشاوره حقوقی تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون هیچ پیش شماره یا کدی با شماره: 9099071369 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

Call Now Buttonاز تلفن ثابت 9099071369