فروش مال غیر

 

انتقال چیست: فروش مال غیر یک موضوع مهم حقوقی است، انتقال مال به معنایی واگزاری عین یا منفعت به دیگری است. اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون مجوز قانونی اجاره بدهد‌ در حکم انتقال مال غیر است تفاوتی ندارد فروشنده مال دیگری عین آپارتمان یا ملک را به دیگری واگذار کند یا منفعت آن را، ه طورمثال، اگر خانم محمدی آپارتمان متعلق به خام درخشان را بدون اجازه او اجاره بدهد مرتکب جرم شده است.

 

خرید مال غیر مجرم است؟

در موضوع فروش مال غیر خریدار مال غیر ممکن است مجرم باشد یا نباشد این مسئله بستگی به اطلاع خریدار از موضوع دارد ماجرا اگر خریدار خبر نداشته باشد مالی که خریداری می کند مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد در این فرضیه خریدار مجرم نیست. هرچند میباید مال خریداری‌ شده را به مالک اصلی ‌اش پس بدهد. اگر خریدار درهنگام معامله آگاه باشد که اموال خریدای شده متعلق به شخص دیگری است. آن وقت او هم معاون جرم حساب می‌شود و مجازات دارد، با توجه به پیچیدگی موضوع بهتر است در این مباحث از یک وکیل آنلاین یا مشاوره حقوقی تلفنی کمک بگیرید.

 

منقول یا غیرمنقول بودن مال

در فروش مال غیر منقول یا غیرمنقول بودن آن فرقی در اصل ماجرا ندار، در هر حال این عمل جرم محسوب می شود تفاوت مال منقول و غیر منقول

  • مال منقول: اموالی که قابلیت جابه ‌جایی دارد بدون اینکه به آن  آسیبی برسد، مثل مبل، ساعت

مال غیرمنقول: اموالی که جابه‌ جای آنها بدون آسیب به اصل آن ممکن نیست، مثل خانه

 

مطالب مرتبط: کلاهبرداری

مطالب مرتبط: خیانت در امانت 

 

وکیل کیفری
وکیل کیفری

 

مجازات فروش مال غیر

مجازاتی که قانونگذار برای جرم فروش مال غیر اعمال کرده است سختگیرانه است به دلیل ارتباط تنگاتنگ این جرم با نظم جامعه مجازات ها از این قرار است:

  1. حبس از یک تا هفت سال حبس تعزیزی
  2.  جزای نقدی معادل مالی که دریافت شده است.
  3. برگرداندن مال به صاحب اصلیش
  4. انفصال دایم از خدمات دولتی البته اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد.

 

مطالب مرتبط: جعل و استفاده از سندمجعول

 

به دلیل پیچیده بودن مبحث فروش مال غیر بهتر است قبل از تقدیم دادخواست با یک وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی آنلاین مشورت بگیرید تا به آسانی بتوانید این موضوع را در دادگاه به اثبات برسانید.

 

تفاوت فروش مال غیر با کلاهبرداری

بزه فروش مال غیر ارتباط تنگاتنگی با بزه کلاهبرداری دارد اما درشرایط خاصی با جرم کلاهبرداری تفاوت های دارد. از همین رو قانونگذار سعی داشته برای حفظ ارکان و پیشگیری از اختلاف مفاهیم و انطباق‌ آنها با مصادیق مجرمانه مبادرت به نگارش مواد قانونی مربوطه شده. باید توجه داشت بزه فروش مال غیر یک جرم بسیط است. جرم مزبور مثل کلاهبرداری که دارای ارکان مادی مرکب مانند استفاده از اسباب متقلبانه، اغفال، تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگری است نیست به این دلیل که در بزه فروش مال غیر مجنی علیه واقعی جرم، حضور فیزیکی در صحنه وقوع جرم ندارد تا فریب بخورد و مال خود را با رضایت به مجرم کلاهبردار تقدیم کند. البته در این موارد بهتر است از وکیل کیفری یا مشاوره حقوقی آنلاین استفاده کنید تا بتوانید این مفاهیم حقوقی را بهتر درک کنید.

از طرفی در جرم فروش مال غیر در ماده‌ یک قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری و بردن مال غیر است اما در مورد رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت در مورد مال متعلق به غیر برای وقوع رکن مادی این جرم کفایت می کند و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست. دوم: بزه کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار گرفته شده در آن  ویژگی‌های خاصی دارد. این ویژگی خاص در تحقق بزه کلاهبرداری و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیربسزای  دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته دربزه کلاهبرداری، دروغ، فریب و خلاف واقع بودن است، وسایل به‌ کار رفته در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می شود:

  • اسم، عنوان یا سمتِ جعلی
  • وسایل متقلبانه‌ای که در کلاهبرداری به کار می‌رود.

 

مطالب مرتبط: وکیل آنلاین

مطالب مرتبط: وکیل تلفنی 

 

قروش مال غیر
قروش مال غیر

 

تفاوت فروش مال غیر با معامله معارض

معامله معارض به این معنی که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار به فروش برسد. بر همین اساس ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت اینگونه مقرر کرده: هر شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در قانون ایران تعریفی مشخصی از بزه معامله معارض عنوان نشده و ماده‌ ۱۱۷ قانون ثبت معامله معارض عنوان نشده است. بلکه رویه‌ی قضایی ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت را اصطلاحا معامله معارض مطرح کرده است.

در معامله معارض زمانی فروشنده در اجرای معامله‌ دوم علاوه بر اینکه دارای عنوان مالکانه نیست، آن را به دیگری انتقال می دهد، عنوان مالکانه را بر خلاف واقعیت در اختیار دارد که از مصادیق تقلب و جعل عنوان محسوب می شود و با کلاهبرداری متشابه است. وکلای کیفری مجموعه حقوقی ما می توانند در این زمینه ها کمک های شایانی به شما داشته باشند.

فروش مال غیر چیست

فروش مال غیر علاوه بر اینکه نظم و امنیت اجتماع را به هم می‌ ریزد، خسارات مالی بر مجنی علیه جرم وارد می‌دارد. به این معنا که شخص وقتی مرتکب این جرم می‌شود علاوه بر مجرم بودن، مال فرد دیگر را نیز به فروش رسانده است. که این عمل موجب ورود زیان به مجنی علیه می‌شود.

بر همین اساس فروش مال غیر یکی از عناوین متقلبانه تجاوز به حق مالکیت و اموال است. عمل مجرم در این بزه عبارت است از انتقال مال متعلق به غیر. این امر در قالب معامله ‌موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مجرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده می باشد. می‌توان از او با عناوین حقوقی معامل یا متعامل یاد کرد.

فروش مال غیر په جرمی است

بزه انتقال مال غیر بزهی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به مجنی علیه نمایان می‌شود. در این بزه ضرر بالقوه باید باشد نه ضرر بالفعل زیرا مطابق قانون ما تصرف عملی بر اموال مورد انتقال شرط محقق شدن بزه نیست بلکه به محض انجام معامله و انتقال حقوقی اموال که منجر به ضرر بالقوه می‌شود برای تحقق جرم انتقال مال غیرکفایت می کند.

باید توجه داشت ضرر بالقوه حتمن باید ناشی از عمل مجرم باشد تا این جرم تحقق پیدا کند و همچنین این امر باید مبتنی بر سوءنیت باشد.بزه انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری محسوب می شود و در طبقه ‌بندی جرایم بر حسب موضوع در ردیف جرایم علیه اموال است. هرچند انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول می‌شود اما مهمترین نوع آن در موردی است که مال ملک است.

 

مطالب مرتبط: وکیل کیفری

مطالب مرتبط: وکیل دادگستری

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در کلیه زمینه حقوقی نیاز به وکیل کیفری یا مشاوره حقوقی آنلاین به صورت تلفنی یا حضوری داشته باشید در خدمت گذاری به شما عزیزان آماده باشد.

برای برقراری ارتباط با وکیل آنلاین یا مشاوره حقوقی تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون هیچ پیش شماره یا کدی با شماره: 9099071369 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369