%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%86%d8%af

سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی ملکی%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%86%d8%af
سعید لطیفیان 5 سال قبل

  با سلام و احترام سند زمینی به نام بنده هست که سالها قبل با مبایعه نامه به فردی فروختم و در مبایعه نامه ذکر شد که تسویه بدهی شهرداری ،  بقیه ارگانها و وام مشارکت ساختمان به عهده خریدار است. زمان تنطیم سند نیز در مبایعه نامه قید نشده است. خریدار بعدا زمین مذکور را شامل 3 واحد آپارتمان و دو باب  مغازه ساخت و به نفرات دیگری فروخت… اما خریدار به دلیل  ندادن بدهیهای شهرداری و عدم اخذ پایان کار، هنوز اقدام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی نکرده است. حال یکی از خریداران که مالک دو واحد آپارتمان در ملک مذکور میباشد، از بنده که سند مادر (زمین) به نام بنده است طرح دعوی الزام به پایان کار،الزام به صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند نموده و شکایت حقوقی کرده. سوال بنده این است که آیا این طرح دعوی علیه بنده که هیچ تعهد و قرادادی با خریداران واحدها نداشته ام ، به جایی میرسد ؟ در صورت رای دادگاه به نفع شاکی و محکوم شدن بنده، حکم معمول چه خواهد بود؟ در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام پایان کار، شاکی میتواند خود اقدام به اخذ پایان کار 2 واحد خودش کند؟( با توجه به اینکه فقط مالک دو واحد آپارتمان است نه کل ملک)   با سپاس و تشکر

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 5 سال قبل

سلام
با توجه به اینکه در مبایعه نامه ذکر شده همه هزینه ها به عهده خریدار است خواهان پرونده شما نمیتواند این هزینه های اداری را از شما مطالبه کند در جلسه دادگاه شما به مبایعه نامه تنظمی استناد کنید شما در این پرونده ملزم به تنظیم سند رسمی مادر به نام خریدار هستید 

از تلفن ثابت 9099071369