سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی ملکیامرمختومه با وجود حق
صفاری 10 ماه قبل

باسلام
زمینی که ۶ وارث دردادگاه علیه شهرداری دعوا مطرح کردند توسط کارشناس دادگستری در تجدیدنظر حق شناخته شد و هزینه دارسی به ۶ نفر ابلاغ شد ولی فقط یک نفر نسبت به سهم خود ، هزینه دارسی پرداخت کرد و رای حقانیت گرفت و برای بقیه وراث قرار رد دادخواست به علت عدم واریز هزینه دادرسی صادر شد، باتوجه به اینکه رای دادگاه بدوی بی حقی بوده و دردادگاه تجدیدنظر فقط یکی از وراث که هزینه دارسی را پرداخت کرده رای محکومیت شهرداری را گرفته، آیا بقیه وراث دوباره میتوانتد دعوا را مطرح کنند(باتوجه به اینکه رای بدوی بی حقی بوده) یا امر مختومه محسوب میشود؟
نکته اینجاست که گفته میشود چون رای دادگاه بدوی بی حقی بوده و در تجدیدنظر هم رای بدوی شکسته نشده و فقط قرار رددادخواست داده شود، آخرین رای قطعی یعنی بدوی که بی حقی است ملاک است و امر مختومه است ولی حقی درمیان و این بامفهوم امرمختومه در تضاداست
باتشکر

2 پاسخ
blankادمین عضو سایت 10 ماه قبل

سلام و وقت بخیر
به نظر می رسد چون دعوا نسبت به ورثه ای که هزینه پرداخت نکرده اند رد شده و وارد رسیدگی ماهوی نشده اعتبار امر مختومه ندارد. 

blankادمین عضو سایت 10 ماه قبل

سلام
ورثه ای که هزینه کارشناس پرداخت نکرده اند می توانند دوباره موضوع را رسیگی کنند. 

از تلفن ثابت 9099071369