ایادرصورت اثبات شهادت کذب شاهدرای دادگاه کیفری ابطال ویانقض میشودویاخیر؟

سوال حقوقیایادرصورت اثبات شهادت کذب شاهدرای دادگاه کیفری ابطال ویانقض میشودویاخیر؟
بهمن 5 ماه قبل

بابت ضرب وجرح عمدی که شاکی پرونده بودم. دادگاه رای قطعی به دیه داد. رای دادگاه کیفری اینگونه صادر شده است:
شاکی جهت اثبات ادعای خود به گواهی پزشکی قانونی و یک نفر شاهد استناد نمودند و علاوه بر این متشاکی در خلال اظهاراتش اجمالا به درگیری اذعان داشتند ولی منکر ضرب شاکی شدند فلهذا دادگاه با عنایت به وجود لوث و به درخواست شاکی قرار اتیان سوگند صادر و شاکی قسم یاد نمودند ضرباتی که در گواهی پزشکی قانونی قید گردیده است توسط ضربات متشاکی به وی وارد شده است و رای به محکومیت متشاکی و صدور دیه را داده است. حالا سوالم این است که با توجه به اینکه پرونده مختومه شده است و بنده دیه را اخذ کردم و اینکه ضارب مرا واقعا کتک زده بود و نیز در رای صادره دادگاه نیز متشاکی درخلال اظاراتش به درگیری با بنده اذعان داشتندولی منکرضرب شاکی شدند اگر احیانا متشاکی با ترفندی با مدارکی شکایت کند و شهادت یک نفر شاهد بنده را مثلا به علت کذب بودن اثبات کندوبعدانیزاعاده دادرسی کند. ایا کل رای صادره دادگاه باطل ویانقض میشود و من بایستی مبلغ دیه را به متشاکی برگردانم یا خیر؟

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر
به دلیل اقرار متهم مبنی بر درگیری و قطعی شدن حکم تغییر آن بعید به نظر می رسد.
برای اطلاعات بیشتر وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید

از تلفن ثابت 9099071369