سوال حقوقیدسته بندی: سوالاتواخواهی از حکم
شیدارستمی 3 سال قبل

اگر شخص بدهکاری بدون اخطار و اطلاع و حضور درجلسه با حکم جلب گرفته شود امکان واخواهی وجود دارد؟لطفا سریعترپاسخ بدین

1 پاسخ
ادمین عضو سایت 3 سال قبل

سلام
اگر خوانده در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد لایحه هم نفرستاده باشد و وکیل هم نداشته باشد و ابلاغ هم واقعی نباشد حکم غیابی صادر میشود و خوانده میتواند واخواهی کند اما اگر جلب شده باشد باید وثیقه بسپارد
وکیل دادگستری