آرمیا 6 ماه قبل

سلام ودرود،

در دعوی تصرف عدوانی سبق تصرف بنده وعدوانی بودن تصرفات شهرداری تایید وشهرداری دردادگاه بدوی محکوم شده. شهرداری در تجدید نظر خواهی به ماده۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده.  وگفته ایشان یعنی بنده قبلاًدعوی اثبات مالکیت مطرح نموده حق طرح دعوی تصرف عدوانی ندارد. درصورتی که(دعوی اثبات مالکیت منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده ). نظرتون درمورد تجدید نظر خواهی شهرداری چیست؟؟؟خیلی ممنون

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر
نظریه دکترین حقوق در خصوص تفسیر ماده 163 قانون آیین دادرسی ندنی این چنین عنوان شده: در صورتی که همزمان در یک دادخواست یا دادخواست جداگانه دعوای رفع تصرف عدوانی، و هچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع طرح دعوا شود، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می شود. 
 
برای اطلاعات بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری به صورت تلفنی مشورت کنید
 

از تلفن ثابت 9099071369