سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی ملکیتعرض وساخت وساز بر روی دیوار حیاط همسایه
تمیمی 4 سال قبل

باسلام یک خانه ویلای دارم که همسایه در نبود ما اقدام به ساخت وساز بر روی دیوار حیاط من کرده است با وجود اینکه اثبات مالکیت من بر دیوار 30سانتی حیاط وزمین ان ساده است میتوانم حکم تخریب بگیرم
ایا طرف میتواند ادعا کند که موقع ساختن چرا معترض نشدی
کاینکه دادگاه کارشناس میفرستد یا احضاریه و جلسات شورای حل اختلاف باید برویم

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام
همسایه شما اجازه ساخت و ساز روی دیوار خانه شما که ملک شخصی شماست را ندارد و نمیتواند مدعی شود که چرا موقعه ساخت و ساز شما معترض نشدید. شما باید از طریق دفاتر خدمات قضایی  اقدام کنید و کارشناس رسمی دادگستری در این زمینه نظر قطعی را اعلام میکنند
آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

از تلفن ثابت 9099071369