شهاب 5 سال قبل

سلام عرض ادب بابت یک مغازه با شریک قرداد تنظیم شده (غیر رسمی)عادی – دستی با حضور دو شاهد که مغازه مذکور در ید تصرف شریک باشد وایشان اجاره بها پرداخت نمایید. یکسال اول چک داد که پس از سر رسید .برکشت خورد.وحدود ده ماه بعد با شکایت ورای مقام قضایی واجرائیه ملزم به پرداخت شده. حالا با گذشت حدودا سه سال از پرداخت اجاره بها (اجرت المثل)خوداری میکند وریالی پرداخت ننموده است.مغازه مذکور خالی کرده . بدون اطلاع به بنده . وکلیات ومورد دیگه که در قرداد اماده ……اگر لازم باشد تصویر قرداد بفرسم../// …. حال با توجه به مطالب ذکر شده بالا ایشان با تخلیه مغازه باعث ضرر وزیان بنده شده وتعهدات خود عمل ننموده وهیچ مبلغی بابت اجرت المثل در این زمان پرداخت نکرده. چگونه میتوانیم ابطال قرداد مورد نظر بخواهیم.

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 5 سال قبل

سلام
بر اساس ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها قرارداد تنظیمی بین شما و شریکتان لازم الاجرا است
شما میتوانید دادخواست الزام به انجام تعهد به طرفیت شریکتان به دادگاه صالح بدهید. و الزام ایشان به تعهداتش طبق قرارداد را از دادگاه درخواست کنید

از تلفن ثابت 9099071369