محمد 4 سال قبل

باسلام.بنده درداروخانه ای مشغول بکاربودم ودوفقره سفته ازبنده بعنوان حسن انجام کارگرفتند.واکنون مدتی است که قطع همکاری نموده ام وخواستار استردادسفته هستم.ولی هیچگونه مدرکی ازجمله کپی سفته وشماره ان راندارم.چگونه میتوانم سفته خودراپس بگیرم؟باتشکر

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام
میتوانید به طرفیت داروخانه اظهارنامه ای مبنی بر بازپس گرداندن سفته بدهید اگر در مدت تعیین شده در اظهارنامه سفته ها به شما برگردانده نشد میتوانید شکواییه خیانت در امانت تنظیم کنید ولی باید با ادله محکمه پسند در دادگاه به اثبات برسانید سفته ها امانت بوده.
ادله شما میتواند شهادت شهود فیلم دوربین مداربسته و غیره باشد. 

از تلفن ثابت 9099071369