سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی کیفریدید زدن منزل و تهمت اهانت
1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 5 سال قبل

تهمت و اهانت به دیگری طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی جرم و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

از تلفن ثابت 9099071369