مهدی 5 سال قبل

سلام . زوج توسط رای قطعی به استرداد جهیزیه محکوم شده است اما میگوید وسایل در دسترسش نیست و حاضر است پول آن را پرداخت کند حال زوجه میتواند به جرم خیانت در امانت شکایت کیفری نمایید؟ (در متن رای قطعی امده است جهیزیه توسط پدر زوج خریداری شده و تحویل زوجین داده شده – یعنی جهیزیه رو زوجه به زوج نداده بلکه پدر زوج به زوج داده و فقط ایشون پولش رو به پدر زوج داده بوده که براش خرید کنه پس نه تحویل توسط زوجه بوده نه شرط استرداد) با تشکر

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 5 سال قبل

سلام
به دلیل اینکه در متن رای ذکر شده جهیزیه را پدر زوج خریداری شده زوجه نمیتواند شکایت خیانت در امانت تنظیم کند

از تلفن ثابت 9099071369