مهدی 4 سال قبل

سلام . زوج توسط رای قطعی به استرداد جهیزیه محکوم شده است اما میگوید وسایل در دسترسش نیست و حاضر است پول آن را پرداخت کند حال زوجه میتواند به جرم خیانت در امانت شکایت کیفری نمایید؟ (در متن رای قطعی امده است جهیزیه توسط پدر زوج خریداری شده و تحویل زوجین داده شده – یعنی جهیزیه رو زوجه به زوج نداده بلکه پدر زوج به زوج داده و فقط ایشون پولش رو به پدر زوج داده بوده که براش خرید کنه پس نه تحویل توسط زوجه بوده نه شرط استرداد) با تشکر

1 پاسخ
ادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام
به دلیل اینکه در متن رای ذکر شده جهیزیه را پدر زوج خریداری شده زوجه نمیتواند شکایت خیانت در امانت تنظیم کند

Call Now Buttonاز تلفن ثابت 9099071369