shahin 4 سال قبل

با سلام مزایده ملک مشاعی به درخواست اینجانب (مالک 4 دانگ) انجام شد و برنده مزایده شدم و و با اجازه دادورز و در موعد مقررکل پول(سهم خوانده 2 دانگ) را واریز نمودم لکن خوانده خارج از فرجه یک هفته مقرر در ماده 142 اجرای احکام به تشریفات مزایده اعتراض نمود و دادگاه با تاخیر چند ماههدستور ابطال مزایده را داد. با توجه با اینکه قانونا پس از پرداخت کامل پول مزایده قانونی انجام شده(سهم خوانده نیز در صندوق دادگستری است ) چه اقدام موثری جهت صدور دستور انتقال سندمیتوان انجام داد؟

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام وقت بخیر
شما میتوانید به دستور ابطال مزایده اعتراض وارد کنید
و اگر ابطال مزایده قانونی نبوده تخلف را به رئیس شعبه گذارش بدید
وکیل پایه یک دادگستری

از تلفن ثابت 9099071369