اسماعیل زاده 4 سال قبل

خودم سال93آپارتمانی قولنامه کردم.یک سوم بیعانه پرداخت و یک چک 30مای کنی بهش دادم.تا فک رهن کنه.فک رهن20ملیون بود.ازم خواست چک20ملیونی بهش بدم.بتاریخ روز بعد.اون چک رو هم گفت تودفترخونه بهت میدم.چون وام داشتم.بانک درخواست تغییر دفترخانه کرد.فروشنده و سردفتر دوست بودن.تا دور آخر اقدام نکردن.روز آخر پرونده رو بتاریخ فردا دفترخانه جدید ارسال کرد.و عدم حضور هم صادرکرد.دفترخانه جدید آماده شد.فروشنده بجز وام باقی رو طلب کرد.و بهش طی چک پرداخت کردم.بعدش کار به جای رسید دادخواست فسخ داد.متوجه شدم عدم حضور گرفته.حکم فسخ قطعی گرفت.چون متوجه شدم دفترخانه اولی استعلام ثبت نگرفته بود.در اداره ثبت شکایت.و تخلف سر دفتر محرز شد.ولی بدلیل دو سال و دو ماه مرور زمان خورد.دادگاه کیفری شکایت کردم‌سردفتر اقرار کرد که توافق به تغییر دفترخانه داشتن.حکم کیفری رد شد.و تخلف صنفی و انتظامی و عدم حضور باطل شد. اعاده دادرسی دادم.حکم فسخ رو باطل کردم.الزام به سند دادم.و اجرت المثل ایام تصرف..و روزی دویست هزار تومان.ایشون اون چک30ملیون تومانی رو الان برگشت زدن.و دعوای تقابل و باقیمانده ثمن و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی .قاضی دعوای من رو توقف دادرسی صادر کرد تا به اعسار اون رسیدگی کنه .نتیجه این دعوی رو چه میبینید

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام اگر طرف مقابل شما به جز مستثنیات دین چیز دیگه ای نداشته باشد اعسارش توسط دادگاه پذیرفته می گردد. اگر شما مبلغ 30 میلیون چک را با ادله نتوانید ثابت کنید که پرداخت کردید میتوانید درخواست تهاتر کنید نسبت به بدهی های طرف مقابلتان. بعد از تهاتر و یا پرداخت باقی ثمن معامله ایشان الزام میشود به تنظیم سند.
الزام به تنظیم سند رسمی

از تلفن ثابت 9099071369