سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی ملکیکاشت نهال در مسیر مشاعی

باسلام و خداقوت

زمینی داریم در روستا که یک جاده مشاعی بین 5 نفر دارد. ابتدای این جاده ورودی به جاده ای دیگر است که در انتها به این 5 زمین ختم می شود.

حاشیه جاده (دو طرف جاده زمین سایر همسایگان است و مربوط به این 5 مالک نیست) توسط یکی از 5 مالک فوق بدون رضایت 4 نفر دیگر نهال کاری شده است.

1 – چنانچه یکی از 4 مالک، این نهال ها را جمع آوری و ساقط کند، آیا جرمی متوجه وی که نهال ها را جمع آوری کرده است، می شود؟

2 – نحوه برخورد قانونی با تصرف فوق چیست؟ آیا این تصرف در ضمره تصرف نوع ممانعت از حق قرار می گیرد یا تصرف عدوانی و یا تصرف ایجاد مزاحمت است؟

3 – چنانچه در دادگاه، متشاکی رد اتهام کند و بگوید کار من نیست و حتی نسبت به این قضیه شهود هم بیاورد، آیا می تواند در نهایت علیه شاکی، شکایت اعاده حیثیت کند؟

متشکرم

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 2 سال قبل

سلام وقت بخیر
1_ جاده یک راه عمومی محسوب میشود و مشاعات مالکین 5 زمین محسوب نمی شود. افراد دیگر نمیتوانند نهال های کاشته شده را جمع آوری کنند
2_ تصرف عدوانی محسوب نمی شود زیرا جاده ملک شخصی نیست که عنوان تصرف عدوانی داشته باشد. ممانعت از حق و یا مزاحمت در صورتی است که نهال ها از ورود هر یک از این مالکان در ملک شخصی خودشان جلوکیری کند یا مانع ورود و خروج افراد در ملک شخصیشان شود.
3_ نه عنوان اعاده حیثیت نداریم (عنوان شکایت افترا است)و افترا در صورتی میتواند شکایت کند که حکم برائت صادر شود و این موضوع اصولا منجر به حکم برائت نمی شود، شکایت یک نوع احقاق حق محسوب می شود و بعد از شکایت اصولا در بازپرسی منع تعقیب می شود و منجر به صدور حکم هم نمی شود.
وکیل آنلاین
وکیل پایه یک دادگستری
 

از تلفن ثابت 9099071369