دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به

 

چنانچه شخصی بر اساس حکم قطعی دادگاه معسر از پرداخت محکوم به شده باشد، و اگر هر یک از اصحاب دعوا به هر دلیلی در خصوص اقساط مشخص شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند. می توانند دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به را شخصا یا توسط وکیل پایه یک دادگستری در دفتر خدمات قضایی به ثبت برسانند. 

 

حتمن بخوانید: دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 

مواردی که محکوم علیه می تواند دادخواست تعدیل محکوم به بدهد؟

 حتمن رای اعسار قطعیت یافته باشد.

 مدت زمانی از تاریخ قطعیت رای اعسار گذشته باشد به نوعی که در وضعیت مالی محکوم علیه یا شرایط اقتصادی کلی جامعه تغییر یافته باشد.

 

حتمن بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری

 

دادخواست تعدیل
دادخواست تعدیل

 

شرایط دادخواست تعدیل اقساط محکوم به

شرایط دادخواست تعدیل محکوم به، در درجه اول به مسائل اقتصادی حاکم در جامعه و وضعیت مالی محکوم علیه ارتباط تنگا تنگ دارد.

اگر دادگاه معسر بودن مجکوم علیه را بپذیرد در این صورت شیوه پرداخت محکوم به را اقساطی می کند. حال با توجه به این شرایط ممکن است که طرفین دعوی تمایل داشته باشند که در مورد نحوه پرداخت اقساط تعیین شده توسط محکمه تغییراتی را به وجود آورند.

 

 شرایط اقتصادی جامعه

برخی اوقات ممکن است که از تاریخ صدور رای مبنی بر محکومیت تا زمان اجرا و پرداخت اقساط محکوم به، تغییر قابل توجه ای در زمینه مسائل اقتصادی جامعه رخ داده باشد، به عنوان مثال: نرخ تورم افزایش یافته باشد، این شرایط مسلما در پرداخت محکوم به تاثیر داشته و به تبع آن دادخواست تعدیل اقساط محکوم به مطرح می گرددد.

همچنین شرایط اقتصادی، تغییراتی در وضعیت مالی محکوم علیه نیز از موارد مهم و اثر گذار دیگری است که در خصوص ثبت دادخواست تعدیل در پرداخت میزان اقساط محکوم به مورد توجه قرار می گیرد.

 

در ادامه، یک نمونه دادخواست تعدیل محکوم به، توسط وکیل پایه یک مجموعه حقوقی برای دسترسی بهتر شما عزیزان، قرار داده شده است. البته توصیه می شود قبل از ثبت دادخواست تعدیل با مشاوره حقوقی صحبت کنید.

 

 


بسمه تعالی

 

خواهان: آقای/خانم ………………… فرزند: ………………. با شماره ملی: ………………………

خوانده: آقای/خانم ………………… فرزند: ………………. با شماره ملی: ………………………

 

تعیین خواسته: صدور حکم مبنی بر تعدیل اقساط محکوم به

 

دلایل و منضمات دادخواست: دادنامه شماره ………………………..  و دادنامه شماره …………………………. استشهادیه، رسید اقساط واریزی، گردش حساب بانکی، قرارداد اجاره

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …………..

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به موجب دادنامه شماره ……………….. صادره از شعبه ………… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ………………….

پس از موافقت با اعسار اینجانب و حکم به تقسیط محکوم به، به میزان ………. میلیون ریال پیش پرداخت و ماهیانه  به عنوان ………… میلیون ریال اقساط مشخص گردید. اما به دلایلی اینجانب در مرحله اول مبلغ ………….. میلیون ریال و 4 قسط …… میلیون تومن پرداخت کرده ام که در مجموع 7 قسط پرداخت شده است، مستند پرداختی ضمیمه دادخواست است.

حسب استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک اینجانب فاقد اموال غیر منقول می باشم و به موجب استعلامات انجام شده از بانک های سطح شهر نیز فاقد موجودی کافی می باشد. در حال حاضر مستاجر هستم و اجاره خانه به مبلغ ماهیانه …………. میلیون ریال پرداخت می شود، قرارداد اجاره ضمیمه شده است.  

با توجه به اینکه اینجانب یک کارگر ساده می باشم و با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی فعلی جامعه، افزایش لجام گسیخته تورم ناشی از وضعیت بد اقتصادی ناشی از رکود و تحریم و مضافاً معیشت اینجانب، بسیاری از مشاغل از جمله شغل اینجانب به دلیل مشکلات فراوان اقتصادی، دچار چالش و رکود شده  و با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی واشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد؛ با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آنرا داشته باشد.

 بنابراین دادگاه من حیث المجموع مستنداً به مفهوم مخالف مادتین ۱۱ ،۹ ،۸ ،۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ خواهان را معسراز پرداخت یک جای محکوم به تشخیص و آنرا تقسیط نموده است.

لذا به لحاظ شرایط مطرح شده و افزایش هزینه ها و افزایش چشمگیر تورم در طی این مدت و ثابت ماندن در آمد بنده و همچنین شرایط بیماری افراد تحت تکلف(مادر و خواهر) توان پرداخت مبلغ مشخص گردیده را ندارم و با تقدیم این دادخواست و استشهادیه ضمیمه شده به دادخواست استدعای تعدیل و کاهش اقساط محکوم به را دارم.

در عمل پرداخت این مبلغ در ماه برای بنده غیر ممکن گشته با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی و حقوق دریافتی درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته  به تعدیل در مورد اقساط را دارم.

از بذل توجه و مساعدت جنابعالی کمال قدردانی را دارم.

 

با تشکر فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان

 


 

دادخواست تعدیل
دادخواست تعدیل

 

نکاتی در خصوص دادخواست تعدیل محکوم به

 

دادخواست تعدیل محکوم به در دادگاهی مورد رسیدگی قرار می گیرد که به اصل دعوا رسیدگی شده است و رای محکومیت صادر شده است.

همچنین علاوه بر تعدیل محکوم به پس از دادخواست اعسار، قاضی این اختیار را دارد که در صورت تشخیص به جای قسطی کردن محکوم به، مهلتی معقول به بدهکار برای پرداخت بدهند.

اعسار و تقسیط دو مفهوم متفاوت هستند، اما معمولا نتایج یکسانی را دارند و آن اقساطی نمودن محکوم به است.

از مهمترین دلایل دادخواست تعدیل محکوم به، شهادت شهود است بنابراین پیشنهاد می شود متقاضی اعسار استشهادیه و شهود خود را با دقت انتخاب کند.

از شرکتهای تجاری و همچنین شخص تاجر، دادخواست اعسار و تقسیط پذیرفته نمی‌گردد. و تاجر و شرکتها در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید دادخواست ورشکستگیثبت کنند.

اقلب محاکم در صورت پذیرش تعدیل تقسیم محکوم به، مبلغی را در ابتدا به عنوان پیش پرداخت مشخص می کنند و مابقی مبلغ را تقسیط می کنند.

مشخص نمودن میزان اقساط بستگی به نظر و تصمیم  قاضی دادگاه دارد، و ملاک خاصی در مورد تعدیل اقساط محکوم به وجود ندارد. هر چند در قانون آورده شده که یک سوم از درآمد ماهیانه اشخاص مجرد و یک چهارم درآمد ماهیانه اشخاص متاهل برای بدهی در نظر گرفته شود.

برای نگارش دادخواست تعدیل تقسیم محکوم به، اگر توانای مالی برای در اختیار گرفتن وکیل را ندارید، قبل از هر اقدامی با یک وکیل دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی مشورت کنید، تا بتوانید مدارک و دلایل را به خوبی تنظیم نموده و ارائه دهید.

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما مخاطبین قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در تمامی زمینه های حقوقی نیاز به مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، برای تنظیم دادخواست تعدیل محکوم به داشته باشید در خدمت گذاری آماده باشد. 

برای برقراری ارتباط با وکیل حقوقی یا مشاوره حقوقی آنلاین تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره 9099071369 تماس بگیرید.   

                          

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369