دادخواست رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت

 

در مورد دعوی و دادخواست رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و همچنین چگونگی طرح دادخواست و ثبت آن در دفتر خدمات قضایی، قوانینی وضع شده، بر اساس ماده ۱۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی: مزاحمتی که شخص مزاحم برای متصرف ملک دیگری بدون دخل و تصرف ایجاد کرده باشد، می تواند سبب طرح شکایت فرد شود.  

 

حتمن بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری

 

برای مثال اگر شخص مزاحم به وسیله ریختن مصالح ساختمانی در نزدیکی ملک دیگری، سبب آسیب به نمای بیرونی ملک دیگری شده باشد. باید با جلب رضایت شخص زیان دیده، نسبت به پرداخت خسارت و یا تعمیر نقطه آسیب دیده اقدام لازم را انجام دهد.

 

مطالب مرتبط: دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 

دادخواست رفع تصرف عدوانی
دادخواست رفع تصرف عدوانی

 

در ذیل یک نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی برای آشنای بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

 مشخصات خواهان:

نام…………، نام خانوادگی………….، نام پدر…………، کدملی…………….

 

مشخصات خوانده:

نام…………، نام خانوادگی………….، نام پدر…………، کدملی…………..

 

خواسته:

تقاضای رفع تصرف عدوانی

 

دلایل ومنضمات:

کپی مصدق سند مالکیت

 

شرح خواسته

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احتراما به استحضار می رساند:

بر اساس سند مالکیت ………… شش دانگ پلاک ثبتی……….، بخش ……، واقع در………………………، متعلق به اینجانب می باشد، با توجه به اینکه خوانده محترم بدون اذن و اجازه اینجانب ملک مذکور را در عدوانا متصرف نموده و با مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل ملک به اینجانب امتناع نموده، فلذا با تقدیم این دادخواست و طبق مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده و اجرت المثل ایام تصرف از تارخ …………، لغایت صدور حکم با توجه به نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی و هزینه کارشناس مورد استدعاست.

عندالاقضا برای به اثبات رساندن ادعای خود و تعیین اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نمایم.

 

نام و نام خوانوادگی

خواهانحق ارتفاق

این حق در حقیقت حقی است برای فرد در ملک دیگری، بهتر است قبل مطرح نمودن تبیین و تاسیس حقوقی حق ارتفاق به بیان معنی کلمه حق بپردازیم که درحقیقت مکمل کلمه ارتفاق است.

حق در موارد متعددی دارای معانی مختلف است که در حقیقت می ‌توان این چنین بیان کرد که امتیاز و توانایی هرفرد است و در مقابل دیگران، مانند حق در زندگی و یا حق مالکیت که در دین اسلام نیز معنی متفاوتی از حق ذکر شده مانند دین، منفعت و غیره، حق می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد.

در تعریف حق ارتفاق ماده 93 قانون مدنی این چنین مطرح شده: “ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری”. حق مذکور به این دلیل حق ارتفاق خوانده شده، که مالک ملک باید با صاحب حق، به صورت مسالمت آمیز رفتار کند و از استفاده وی ممانعت نکند.

 

دادخواست رفع مزاحمت
دادخواست رفع مزاحمت

 

در ادامه، یک نمونه واقعی دیگر دادخواست رفع مزاحمت، منع تصرفات منافی حق، از پرونده های مجموعه حقوقی دادگستر برای دسترسی بهتر شما عزیزان، قرار داده شده است.

 به نام خدا

 

خواهان: ………………….، فرزند: ………….، شماره ملی: …………………. نشانی: …………………………………..

خوانده: ………………….، فرزند: ………….، شماره ملی: …………………. نشانی …………………………………..

 

خواسته: 1- منع تصرفات منافی حق ارتفاق، 2- تعیین حدود تصرفات صاحبان حق در ملک متنازعٌ فیه، 3- رفع مزاحمت وفق ماده 160 قانون آ.د.م.، 4- عنداللزوم صدور دستور موقت.

 

دلایل و منضمات: سند رسمی ملک به شماره پلاک ثبتی ……….. واقع در …………      دستور توقف عملیات اجرائی…………

 

شرح دادخواست

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ………………

با سلام،

احتراماً، اینجانب ……………..، مالک ملک به شماره پلاک ثبتی …………..، واقع در نشانی: ……………………، توقیراً به شرح ذیل به استحضار می رسانم:

نظر به موقعیت ملک مرقوم که ضلع شمالی آن خیابان خاکی و فضای سبز قرار گرفته است، مدتی پیش اداره مسکن و شهرسازی بدون اطلاع قبلی با تغییر کاربری اقدام به فروش زمین های اطراف به تعاونی مسکن شهرداری نموده و نیز بدون رعایت حقوق ارتفاقی اینجانب، تعاونی مزبور مبادرت به ساخت و ساز نمود.

 علیهذا پس از درخواست اینجانب مبنی بر وجود حق ارتفاق (حق معبر و مجرا) و پس از بررسی کارشناسان مربوطه (منطقه آزاد………) که نظر ایشان در صورت لزوم به محضر محترم تقدیم می گردد، با عنایت به عدم رعایت حقوق اینجانب پیرو دستور اداره مسکن و شهرسازی و دستور شهرداری منطقه، توقف عملیات اجرائی صادر گردید، لکن بعد از گذشت مدت کمی به کرّات شاهد عبور افراد در روز های تعطیل جهت ادامه و از سرگیری عملیات ساخت و ساز گشتیم تا آنجایی که پی ریزی انجام شد.

 لذا

بیم آن می رود چنانچه این رویه از سوی کارفرمایان و دست اندر کاران این پروژه بدین نحو و با وجود دستور توقف صادره ادامه یابد دیری نخواهد گذشت که شاهد تکمیل ساختمان بدون رعایت حق اینجانب باشیم، مع الوصف وفق مواد 106 و 107 قانون مدنی  مبنی بر منع تصرف منافی با حق ارتفاق و حدود تصرفات صاحب حق و آنچه که از وحدت ملاک ماده 139 قانون مدنی مبنی بر منع تصرف منافی صاحب حق که مبنای آن ایجاد حریم جهت جلوگیری از تصرفات مضر دیگران می باشد، استنباط می گردد.

همچنین ماده 160 قانون آ.د.م. که اینگونه تعریف داشته است:«دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون آنکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد».

 نظر به مطالب معنون از مقام محترم تقاضای:

اولاً- منع تصرفات منافی حق ارتفاق اینجانب

 ثانیاً- تعیین حدود تصرفات صاحبان حق در ملک متنازعٌ فیه

 ثالثاً- رفع مزاحمت وفق ماده 160 ق.آ.د.م.

 رابعاً- عنداللزوم صدور دستور موقت  

 تحت تمنی است. والسلام

 

نام و نام خوانوادگی

خواهانحقوق و تکالیف صاحبان حق

صاحب حق همیشه می تواند بر اساس شرایط قراردادی از حق خود استفاده کنند. و اگر این حق و حقوق صریحا در قرارداد پیش بینی نشده باشد بهرمندی از حق طبق عرف و عادت خواهد بود.

ماده ۱۰۷ قانون مدنی در این مورد این چنین عنوان دارد: “تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می کند”

به عنوان مثال: اگر حق عبور بر اساس قرارداد و یا عرف و عادت محدود به دفعات یا ساعات معین شده باشد صاحب حق باید آن را رعایت کنند. و چنانچه در غیر این صورت خساراتی به مالک وارد شود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

نکته ای قابل توجه این است که:

صاحب حق از وسایل انتفاع از حق نیز می تواند استفاده کند، اگر چه در قرارداد یا عرف به آن ذکر نشده باشد، به عنوان مثال شخصی که حق شرب از چشمه دیگری را دارا است حق عبور تا چشمه را نیز برای برداشتن آب خواهد داشت.

نکته دیگر این است که اگر استفاده از حق هزینه‌هایی داشته باشد آن هزینه ها بر عهده صاحب حق است.

 

هرگز بدون مشورت با وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی اقدام به انتقال هیچ یک از حقوق خود به ویژه حق ارتفاق نکنید و تنظیم دادخواست رفع تصرف عدوانی و انواع دادخواست های خود را به وکیل بسپارید.

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما مخاطبین قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در تمامی زمینه های حقوقی نیاز به مشورت با وکیل آنلاین، برای تنظیم دادخواست رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت داشته باشید در خدمت گذاری آماده باشد. 

برای برقراری ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره 9099071369 تماس بگیرید.   

                        

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام و خسته نباشید خدمت مجموعه حقوقی خوب شما
  من و برادرم به صورت شراکتی مالک یه مغازه ارثی هستیم. برادرم بدون اجازه من مغازه داده به دوستش و اجاره به من نمیدهد الان باید چیکار کنم؟

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   شما می تونید دادخواست مطالبه به طرفیت برادرتان و دوستش همزمان ثبت کنید و اجاره بگیرید.
   همچنین می توانید دادخواست خلع ید به طرفیت دوست برادرتان ثبت کنید.

   برای اطلاعات بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید.

   پاسخ
 • سلام. همسایه ما آمده و دیوار باغ ما را تخریب کرده
  ما میتونیم شکایت کنیم؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369