قرارداد صلح چیست؟

 

صلح به چه معنایی است؟ سوالی که ممکن است حقوقدانان از افراد عادی جامعه شنیده باشند، قرارداد صلح، در لغت به معنای سازش و رفع اختلاف می باشد، در رابطه های حقوقی، انعقاد صلح لزوما برای رفع اختلاف به کار نرفته ات و می تواند در رابطه با یک معامله باشد، برای نمونه: اشخاص برای انتقال مالکیت املاک، به جای قرارداد بیع می توانید از صلح نامه استفاده کنید، به همین خاطر است که حقوقدانان معتقد هستند صلح نامه، قراردادی است که جهت رفع اختلاف یا معاملات استفاده می شود.

حتمن بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری

مطالب مرتبط: قرارداد مشارکت در ساخت

 

صلح نامه
صلح نامه

 

ارکان لازم در صلح نامه

برای انعقاد هر صلح نامه ای از جمله صلح نامه زمین، باید چهار رکن اصلی که وجود این ارکان، الزامی است. چنانچه یکی از این چهار مورد، ذکر نگردد قرارداد صلح از درجه اعتباری ساقط است.

رکن اول مصالح: در صلح نامه مصالح به شخصی گفته می شود که در مقام معاملات مال خود را به‌ عنوان صلح به دیگری می‌ دهد و در مقام دعوا، به شخصی گفته می شود که پیشنهاد صلح را مطرح می کند.

دومین رکن متصالح: در صلح نامه متصالح شخصی است که مال را از مصالح قبول می‌ کند و در مقام دعوا به کسی گفته می شود که پیشنهاد صلح را می پذیرد.

رکن سوم موضوع صلح: در صلح نامه هایی که در مقام معاملات انجام می گیرد و یا برای رفع تنازع است، به مال یا موضوعی که مورد قرارداد صلح قرار می‌ گیرد، گفته می شود.

 رکن چهارم مال‌ الصلح: وجه یا پولی است که طرف دیگر در برابر پذیرش مورد صلح، چه در مقام معاملات و یا در مقام رفع تنازع از طرف دیگر دریافت می کند.

 

صلح چه نوع عقدی است؟

برای صلح می توان از عقود معاوضی، تملیکی و مسامحی نام برد، در قراردادهای صلح قانونگذار دست هر دو طرف را برای تعیین شروط و محتوای قراردادی باز گذاشته است تا جای که به نظر می آید با وجود ماهیت و ویژگیهای صلح نامه نیاز به قانون گذاری و اعمال ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قرارداد نبود.

به بیان دیگر علاوه بر عقد صلح، تأسیسی در قانون مدنی وجود دارد که بر اساس آن در صورت عدم مخالفت قرارداد با قانون و نظم عمومی، آن قرارداد صحیح و لازم الاجرا باشد. بنابراین توصیه می گردد پیش از انعقاد هر قرارداد جهت رعایت اصول و نکات مهم و قانونی در نگارش قرارداد با یک وکیل دادگستری متخصص و با تجربه در زمینه ی قراردادها مشورت کنید.

 

قرارداد صلح چه آثاری به دنبال دارد

قرارداد صلح هم مانند هر قرارداد دیگری دارای آثاری هست که با پایان کار و انعقاد آن، باید به آنها به نحو ویژه توجه شود، قانونگذار صلح را عقدی لازم دانسته به این معنی که طرفین قرارداد نمی‌توانند هر زمان که خواستند آن را فسخ کنند، برای مثال: صلحی که در مقام عقد هبه منعقد گردیده است، یک عقد لازم محسوب می شود، چنانچه قرارداد هبه خود عقدی جایز است و طرفین می‌توانند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند. بنابراین اگر مبنای صلح، معامله‌ای باطل باشد صلح هم باطل خواهد شد.

برای نمونه دو نفر با یکدیگر در مورد انجام کاری غیر قانونی مانند نقل و انتقال مشروبات الکلی قراردادی امضا کرده‌اند، چنانچه یکی از طرفین برای جلوگیری از به هم خوردن قرارداد از سوی طرف دیگر، با وی قرارداد صلح تنظیم کند، صلح انجام‌ گرفته باطل و بلااثر خواهد بود، بع این دلیل که این معامله از اساس باطل بوده است، اما اگر معامله ‌باطل شود و طرفین اختلافات ناشی از آن را با صلح بر طرف نمایند، این عقد صحیح است.

 

در ادمه این مطلب یک نمونه قرارداد صلح و سوالات متداولی که در این مورد وجود دارد و ذهن افراد را مشغول نموده جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی ارائه شده، باید توجه داشت که متن نگارش شده حداقل محتوا و شرایط یک قراداد صحیح را دارد و ضروری است برای تنظیم قرارداد در رابطه حقوقی خود با طرف مقابل، حتما نگارش آن را به یک وکیل پایه یک دادگستری و با تجربه قراردادی بسپارید.

 

نمونه قرارداد صلح
نمونه قرارداد صلح

 

 

صلح نامه

 

ماده1: طرفین صلح نامه:

مصالح: آقای/ خانم ………………… فرزند:…………….  به کد ملی: ………………. به آدرس: ……………………………….

متصالح: آقای/ خانم ………………….. فرزند:…………..  به کد ملی: ……………… به آدرس: ………………………………….

 

ماده2: مورد صلح نامه ومشخصات آن:

مُصالح به موجب این صلحنامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را به طرف دیگر مطابق شرایط این صلحنامه، صلح نموده است. کلیه حقوق عینیه و فرضیه متعلق به سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت …………… متر مربع طبقه …………. دارای یک جلد سند مالکیت به پلاک ثبتی: ………………… شماره فرعی: ………….. اصلی: ………….. مفروز ومجزی از: ………… فرعی از اصلی مذکورقطعه 1 تفکیکی، بخش ثبتی ….. ناحیه ……….. با امتیاز آب، برق، گاز و تلفن

 آدرس مورد صلح عمرا: ……………………………..

 

ماده3: عوض صلح

مبلغ …………….. ریال معادل ……………………….. میلیون تومان که از سوی متصالح تسلیم مصالح گردید.

 

ماد4: شرایط قرارداد صلح:

مصالح به موجب این قرارداد و به استناد ماده 10 قانون مدنی(اصل آزادی قراردادها) کلیه حقوق ناشی از مالکیت سهم الارث خود را به طرف دیگر (متصالح) صلح نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت.

منافع  مورد صلح  مادام الحیات  مصالح برای  وی  برقرار گردید و مقرر گردید مادام العمر از منافع مورد صلح استیفاء نماید. بدیهی است  که پس ازفوت مصالح  منافع  موصوف  درمالکیت   متصالح مستقر می گردد. و هیچ گونه اختیار فسخ در این معامله درج نشده است و قرارداد فی مابین طرفین لازم الاجرا می باشد.

مصالح به موجب این قرارداد ملزم است در دفترخانه حاضرو نسبت به تنظیم سند رسمی صلح در حق متصالح اقدام نمایند.

این قرارداد فی مابین مصالح و متصالح در کمال صحت عقل و سلامت اراده و بدون اجبار و اکراه تنظیم گردیده است.

فرزندان مصالح نسبت به این صلح نامه رضایت کامل دارند، و حق اعتراض را نسبت به این صلح نامه در آینده از خود سلب و ساقط می نمایند. و متعهد می گردند در هر زمانی که لازم باشد جهت صدور سند به دفترخانه مراجعه کنند.

 

کلیه معاملات و قراردادهای مغایر با متن این صلح نامه بین مصالح با افراد دیگر باطل و بی اعتبار بوده و فاقد اثر است، مصالح متعهد نموده و اقرار می نماید که هیچ گونه معامله و عقد تملیکی نسبت به موضوع صلح نامه منعقد ننموده است و هرگونه قرارداد توفق بعد از این قرارداد بی اعتبار است.

 

پرداخت هزینه های انتقال از جمله هزینه فک رهن، مالیات به نقل و انتقال، عوارض شهرداری و هزینه ثبت به عهده …………………. می باشد.

 

ماده5: عدم ممنوع المعامله بودن:

به اظهار مصالح و متصالح هر دو جزء اشخاص ممنوع ‌المعامله نبوده و نمی‌باشند.

 

این صلح نامه نامه در تاریخ …………………… در سه نسخه و با اعتبار واحد تنظیم گردید.

 

 

امضا مصالح:                                                     امضا متصالح:

 

امضا شاهد اول:                                              امضای شاهد دوم:                                              حتمن بخولانید: قرارداد خرید وام 

 

در ادامه مطلب بعضی از سوالات مهم و متداول در مورد قرارداد صلح را جهت دسترسی راحت‌تر برای شما عزیزان گرد آورده‌ایم.

 

تفاوت صلح نامه ای که در دفترخانه تنظیم می شود با دست‌ نویس چیست؟

بر اساس قوانین جاری ایران، هر قراردادی که به امضای طرفین برسد، صحیح می باشد، در حقیقت صلح نامه دست‌ نویس یک سند عادی محسوب می گردد که در سیستم قضایی ایران دارای اعتبار است، اما میزان اعتبار آن تا حد زیادی به دقت در نگارش بندهای مختلف قرارداد صلح دارد.

 

همچنین اگر صلح نامه شما محضری نباشد، ممکن است مورد جعلی بودن آن طرح شود، در صورتی که صلح نامه محضری هیچ یک از این مشکلات را در بر ندارد.

 

آیا صلح نامه قابلیت فسخ را دارد؟

باید توجه داشت بر اساس قوانین جاری کشور ایران صلح یک عقد لازم است، بنابراین در صلح نامه امکان فسخ یک طرفه وجود ندارد،  بهتر است برای فسخ صلح نامه در زمان تنظیم صلح نامه، حق فسخ در آن ذکر گردد.

 

در صلح عمری مالیات بر ارث داریم؟

خیر! اگر اموال و دارای قبل از فوت به واسطه صلح عمری به هر شخصی منتقل گردد، مالیات بر ارث کلا از بین می‌رود، نکته قابل توجه این است که هنگام تنظیم صلح عمری، می بایست مالیات مربوط به انتقال ملک راپرداخت کنید.

 

 

هزینه نگارش قرارداد صلح توسط وکیل پایه یک چقدر است؟

اصولا هزینه نگارش قرارداد صلح توسط وکیل به موارد مختلفی بستگی دارد، برای مشخص شدن این هزینه، باید در درجه اول خواسته‌هایی که از قرارداد دارید را مطرح نموده و مدارک لازم را جهت بررسی برای وکیل ارسال کنید، بعد از انجام این موارد، اصول تنظیم سند برای وکیل مشخص شده و هزینه به شما اعلام می‌شود.

 

آیا می توان از صلح به جای سایر قراردادها استفاده نمود؟

از مواردی که در صلح نامه زیاد استفاده می شود، موضوع مشخص نمودن سهم وراث است، به این دلیل که به واسطه عقد صلح، اشخاص می‌تواند اموال خود را به نسبت دلخواه بین وراث یا هر فرد دیگری که تمایل دارند تقسیم کنند، همچنین تا قبل از فوت منافع اموال در اختیار شخص باقی خواهد ماند.

 

از امتیازات دیگر صلح نامه این است که: می‌توان به عنوان جایگزین مبایعه نامه و اجاره نامه مورد  استفاده قرار گیرد، نکته مهم این است که قبل از نگارش صلح نامه باید به ماهیت آن و تفاوتی که بین آن با سایر قراردادها هست توجه شود.

 

در این مقاله تلاش شده تا شما را با قرارداد صلح نامه، کاربردهای آن، نکات مهم در نوشتن صلح نامه آشنا نمود،  و یک نمونه قرارداد صلح نامه، در اختیار شما قرار دادیم، اگر همچنان سوال یا ابهامی در این خصوص برای شما عزیزان به وجود آمد، سوالات خود را در بخش نظرات در انتهای این نوشته ثبت کنید، وکلای پا یک مجموعه در اسرع وقت پاسخگوی شما هستند.

 

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار مخاطبین قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در تمامی زمینه های قراردادی یا حقوقی نیاز به وکیل مجرب یا مشاوره حقوقی، برای تنظیم انواع قراردادها داشته باشند در خدمت گذاری آماده باشد. 

برای برقراری ارتباط با وکیل پایه یک یا مشاوره حقوقی تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره 9099071369 تماس بگیرید.  

 

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • اگر صلح نامه را متصالح امضا نکند آیا صلح نامه صحیح است؟

  پاسخ
  • سلام و وقت بخیر
   بر اساس صورتجلسه نشست قضایی:
   نظر هیئت عالی
   طبق مواد ۷۵۳ و ۷۵۴ قانون مدنی ایران صرف‌ تصرف مال‌الصلح از طرف متصالح ولو این‌ که صلح‌ نامه را امضا نکرده باشد برای تحقق عقد صلح کفایت می‌کند، و عقد صلح صحیح است.

   و همچنین نظریه اتفاقی
   صلح‌نامه نافذ است. زیرا متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا شرط نیست. به همین دلیل عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیرنافذ بودن صلح‌نامه نیست.

   پاسخ
 • سلام من میخام یک منزل به نام دخترم بزنم بهتره با مبایعه نامه باشه یا صلح نامه؟

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   با مبایعه نامه به صورت کامل ملک به نام دخترتان انتقال می یابد. اما صلح نامه اگر از نوع صلح عمرا باشد تا زمان حیات شما منافع ملک متعلق به شماست.
   یعنی تا زمان حیات می توانید از ملک استفاده کنید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369