قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

 

بهتر است در ابتدا تعریفی از قرارداد مشارکت مدنی داشته باشیم:

قرارداد مشارکت مدنی، یکی از  قراردادهای الزام آور است که بین دو یا چند شخص اعم از حقیقی و حقوقی منعقد می گردد، آورده مالی و غیر مالی تمامی طرفین ، در متن قرارداد ذکر می گردد. و همچنین مشخص می‌شود که سهم یا درصد هریک از طرفین از سود مشارکت به چه میزانی است.

 

حتمن بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری

 

مطالب مرتبط: قرارداد مشارکت در ساخت

 

قرارداد مشارکت مدنی یکی از انواع نمونه قرارداد مشارکت خصوصی محسوب می گردد. بنابراین به صورت خلاصه، می‌توانیم در مورد قرارداد مشارکت مدنی این چنین عنوان داشت که:

 

هر یک از طرفین این قرارداد، آورده مشخصی را وارد مشارکت می‌کنند؛

درصد سود آن‌ها از مشارکت مشخص می‌گردد.

به همان اندازه که احتمال دارد سود ببرند در زیان مشارکت نیز سهیم خواهند بود.

حتمن باید مدت مشارکت در متن قرارداد تعیین ‌گردد.

 

قرارداد مشارکت مدنی
قرارداد مشارکت مدنی

 

مواد قانونی مشارکت مدنی

به غیر از مواردی که به صورت مشخص قانون گذار عقودی را تعیین کرده و قوانین راجع به آن را به صراحت بیان نموده است  موارد دیگر از عقود وجود دارد که، در قانون عنوان و صورت مشخصی نداشته و  شرایط و آثار آن بر مبنای قوانین عمومی قردادها که به صورت کلی در ماده 190 قانون مدنی ذکر شد است و اصل آزادی قراردادها که مبنای قانونی آن ماده 10 قانون مدنی هست مشخص  شده است.

در حقیقت قانون گذار با وضع مادتین 190 و 10 قانون مدنی و با توسل به اصل آزادی ارادها افراد را از حیطه عقود مشخص خارج ساخته است و اجازه انعقاد قردادهای خصوصی را تا جایی که که بر خلاف قوانین آمره و مخالف صریخ اخلاق و نظم عمومی نباشد را صادر نموده است.

 

 باید توجه داشت که قانون گذار هر چند بر مبنای اصل آزادی قراردادها، اشخاص را مجاز به تنظیم قرارداد هایی که عنوان معین در قانون نداشته است دانسته، اما این به این معنا نبوده که هر قراردادی را نافذ و واجد اثر قانونی بداند و آن را صحیح و نافذ تلقی کند.

در ادامه یک نمونه قرارداد مشارکت مدنی توسط وکلای پایه یک مجموعه تنظیم شده است. 

 

 

بسمه تعالی

قرارداد مشارکت

 

ماده1(طرفین قرارداد):

 1-1 آقا/ خانم ………….فرزند …………به شماره ملی ………. به آدرس……………..

2-2 خانم/ آقا ………….فرزند ………به شماره ملی …………. به آدرس ……………..

 

ماده 2(موضوع قرارداد):

 • به موجب این قرار داد و به استناد ماده 10 قانون مدنی طرفین توافق نمودند که با همکاری یکدیگر نسبت به دایر و بهره برداری اقتصادی …………………………………….مشارکت نمایند.

 

ماده 3 (آورده طرفین):

 • به موجب توافق صورت گرفته موجب گردید طرف اول قرارداد نسبت به اخذ مجوزهای لازم جهت دریافت مورد مشارکت …………….. به عنوان آورده مورد نظر اقدام نماید و طرف دوم زیر ساختهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات اعم از مجوز مشاوره و فعالیت و تبلیغات و کادر پرسنلی را به عنوان آورده خود ارائه دهد وهر یک از طرفین نسبت به آورده خود متعهد و پاسخگوی مراجع قانونی، طرف مقابل و افراد ثالث خواهد بود.

 

ماده4 (ثمن قرار داد):

 • ارزش کل ثمن قرارداد ناشی از بهره برداری از مورد مشارکت 100 درصد است، که 30 درصد آن متعلق به کمپانی است واز طرف ایشان کسر میگردد و 70 درصد آن توسط کمپانی به حساب طرف اول واریز میگردد.

 

 • از کل مبلغ واریزی کمپانی 30 درصد برای طرف اول قرارداد و 70 درصد سهم شراکت طرف دوم قرارداد  تعیین گردیده است.

 

 • طرف اول متعهد میگردد که پس از هر بار واریز پول از طرف کمپانی حداکثر یک هفته کاری پس از دریافت صورت حساب و دریافت مبالغ به بانک مربوطه مراجعه و با تفکیک دریافتی های موضوع این قرارداد از دیگر دریافتیها ، سهم سود مشارکت را به حساب طرف دوم واریز نماید.

 

 • در صورت تاخیر پرداخت پس از یک هفته عنوان شده به ازای هر روز تاخیر  از سمت طرف اول مبلغ …….ریال به عنوان وجه التزام  مشخص می شود.  

 

 • هرگونه پرداخت سهم منوط به دریافت کارکرد از شرکت کمپانی بوده و در صورت عدم دریافت مبالغ از شرکت کمپانی، طرف اول هیچ گونه مسولیتی در این خصوص در برابر طرف دوم یا افراد مشاور یا دیگر افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با طرف دوم نخواهد داشت.

 

 • حساب بانکی از طرف اول قرارداد به شماره ……….. بنام …………….بانک ….. به مخابرات اعلام میشود.

 

 • شماره حساب واریزی به طرف دوم …………. به نام …………. بانک …….. می باشد.

 

 • مبلغ پرداختی از شرکت به عنوان مالیات ارزش افزوده تماما نزد طرف اول باقی می ماند و مشمول ثمن قرار داد نخواهد بود.

 

ماده 5 (شروط ضمن عقد):

 • مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارت احتمالی مرتبط با مشتریان و افراد مشاوره گیرنده تماما بر عهده طرف دوم خواهد بود و طرف اول نسبت به این قضیه هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

 

 • کلیه مسائل پرسنلی ومرتبط با وزارت کار و تامین اجتماعی و دارایی مربوط به طرف دوم بوده وطرف اول هیچ گونه تعهدی در مورد پرسنل و افراد مرتبط با طرف دوم نخواهد داشت.

 

 • کلیه هزینه های کارکردی خطوط اولیه طرف اول شامل آبونمان، دایورت یا هزینه های دیگرسرشماره اصلی سرشماره های طرفین و خطوط پاسخگوی مشتریان به عهده طرف دوم بوده و از هر سهم واریزی کسر می گردد.

 

 • طرف دوم به ازای هر مبلغ واریزی فاکتور رسمی قابل ارائه به مراجع قانونی به طرف اول ارائه می نماید و واریز هر سیکل به حساب طرف دوم منوط به دریافت فاکتور رسمی می باشد.

 

ماده6 (مدت قرارداد):

 • این قرارداد به مدت دو سال شمسی از تاریخ ………. تا تاریخ  ………….. منعقد میگردد.

 

ماده 7 (شرط فسخ):

 • زمان پایان قرارداد به معنای فسخ قرارداد می باشد و بعد از آن با توافق طرفین قابل تمدید است.

 

 • چنانچه هر گونه تخلفی از طرف دوم رخ دهد، طرف اول مختار است قرار داد را به صورت یک طرفه فسخ نماید و بدیهی است طرف دوم مسئول جبران هرگونه خسارت و پاسخگویی به ادعای طرف ثالث می باشد.

 

 • چنانچه بعد از مدت 6 ماه از شروع قرارداد بهره برداری توسط طرف دوم صورت نگیرد طرف اول مجاز به فسخ قرار داد خواهد بود.

 

 • این قرارداد در صورت فسخ قرارداد از جانب کمپانی یا محدود کردن دسترسی و امکانات هریک از طرفین به هرنحو، به گونه ای که ادامه همکاری و اجرای موضوع قرارداد را غیرممکن سازد قابل فسخ می باشد. بدیهی است هر یک از طرفین ملزم به انجام تعهدات خود تا آن تاریخ و تسویه مبالغ دریافت شده و پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان خواهند بود.

 

 • در صورت بروز شرایط فورس ماژور به نحوی که ادامه کار را برای هریک از طرفین غیرممکن سازد قرارداد تا زمان رفع شرایط بحران معلق می گردد.

 

ماده 8 (حل اختلاف و داوری):   

طرفین توافق نمودند در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مفاد یا اجرای قرارداد، موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند، داور منتخب متعهد است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داور موضوع اختلاف را با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و عرف و با تعیین نوع تخلف و متخلف و نوع میزان خسارت و نحوه جبران آن و نیز تفسیر قرارداد و چگونگی اجرای آن مبادرت به صدور رأی نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده اند.

 

 اين قرارداد در 9 ماده و 3 نسخه كه حكم واحد دارند تنظيم و به رویت و تایید طرفین رسیده پس از امضاء طرفين معتبر خواهد بود.

 

محل امضای طرف اول قرارداد                                             محل امضای طرف دوم قرارداد   

 

شهود قرارداد مشارکت مدنی

 

آقای/خانم……………………………………… امضاء

 

آقای/خانم…………………………………………امضاء

 

آقای/خانم…………………………………………امضاء

 

قرارداد مشارکت مدنی
قرارداد مشارکت مدنی

 

وکیل آنلاین 

وکیل پایه یک دادگستری

 

آیا نیاز به قرارداد مشارکت دارید؟

در پایان باید خاطر نشان شد که قراردادهای مشارکت مدنی از قراردادهای پر کاربرد محسوب می شوند که امروزه در فضای کسب و کار افراد با آن مواجهه هستند.

برای دسترسی و آشنایی با این قراردادها می‌توانید با وکلا و مشاورین خبره مجموعه ما مشورت کنید، و از اطلاعات کارشناسان استفاده کنید.

و همچنین اگر در مورد قرارداد مشارکت مدنی سوالی دارید، می‌توانید سوالات خود را از مشاورین حقوقی ما در زمینه امور قراردادها بپرسیده و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 

سوالات پر تکرار

مهمترین قراردادهای مشارکت مدنی چه قراردادهای هستند؟

قرارداد مشارکت مدنی کسب و کار، قرارداد مشارکت مدنی خصوصی و مشارکت مدنی بانک مهمترین قراردادها هستند

 

سهم و سود در مشارکت مدنی چگونه باید تقسیم گردد؟

بررسی سهم و سود با کمک حسابدار انجام می‌گردد، در این قراردادها باید آورده هر یک از طرفین به تفصیل در قرارداد عنوان شود تا در ادامه شراکت طرفین برای مشخص نمودن سود، به مشکل برنخورند، اصولا پرداخت سود به صورت ماهیانه یا سالیانه در قرارداد مشارکت برعهده مالک است.

 

شما می توانید سوالات خود را در قسمت دیدگاه مطرح کنید تا وکلای پایه یک مجموعه ما پاسخ گوی شما عزیزان باشند.

 

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در کلیه زمینه های حقوقی و قراردادی نیاز به وکیل دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی برای تنظیم انواع قراردادها داشته باشید در خدمت گذاری به شما آماده باشد.

 

برای برقراری ارتباط با وکیل تلفنی یا مشاوره حقوقی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون هیچ کد یا صفری با شماره 9099071369 تماس بگیرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

Call Now Buttonاز تلفن ثابت 9099071369