قرارداد وکالت بین وکیل و موکل

 

در تعریف قرارداد باید این چنین عنوان نمود که: توافق میان دو یا چند طرف بر سر یک موضوع، که آن موضوع می تواند مالی یا غیرمالی باشد. قرارداد وکالت به این معنی هست که وکیل با موکل بر سر انجام عملی که وکیل باید از طرف موکل در ازای دریافت مبلغی انجام دهد توافق می نمایند.

البته باید توجه داشت که لزومأ نباید در قرارداد وکالت پای پول در میان باشد. بعضی اوقات می تواند وکیل به صورت رایگان کاری را برای دیگری انجام دهد (که به آن وکیل معاضدتی یا وکیل تسخیری می گویند). اما غالبا در ازای دریافت پول این قرارداد صورت می گیرد.

 

حتمن بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری 

 

مطالب مرتبط: قرارداد مشارکت در ساخت

 

تنظیم قرارداد وکالت معمولا در دو قرارداد صورت می گیرد.

بخش اول از آن به عنوان قرارداد الکترونیک وکالت است، که حدود تعهدات و اختیارات  در آن توسط سیستم قضایی مشخص شده است. و توسط وکیل تنظیم می گردد و توسط یک کد از سامانه ثنای موکل به تایید وی می رسد.

بخش دوم قرارداد دست نویسی است که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد. در این قرارداد مفاد پرداختی، ضمانت اجراهای عدم پرداخت، حق الوکاله و راه های فسخ قراداد و غیره در نظر گرفته می شود که بین وکیل و موکل تنظیم و امضا می گردد.

 

در ادامه یک نمونه قرارداد وکالت بین وکیل و موکل توسط وکیل پایه یک دادگستری  برای دسترسی بهتر شما عزیزان، نگارش شده است.

 

قرارداد وکالت
قرارداد وکالت

 قرارداد وکالت

 

در اجرای قسمت اول ماده 32 قانون وکالت و با اجازه ماده 10 قانون مدنی و ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و بخشنامه مصوب 28/12/1398 رییس قوه قضاییه این قرارداد فی مابین ……………….(موکل) از یک سو و ………………..(وکیل) از سوی دیگر منعقد می گردد.

الف- موضوع قرارداد: دفاع از موکل در خصوص دعوی ………………….

ب- میزان حق الوکاله و حق مشاوره و سایر خدمات حقوقی: ………………… ریال، معادل: ………………………… تومان است. که به ترتیب ذیل قابــل پرداخت است:

مبلغ ………………..ریال معادل …………..تومان به صورت قطعی

ریال معادل …………………تومان مشروط به صدور رای له موکل  …………..مبلغ

 

شرایط قرارداد:

1- کلیه هزینه های دادرسی و مخارج لازمه دعوی از قبیل هزینه سفر و اجرای قرار و دستمزد کارشناس و حق الزحمه داوری و هزینه آگهی و غیره به عهده موکل است. مسئولیت عدم پرداخت هزینه ها به عهده موکل میباشد.

2- چنانچه پس از تنظیم قرارداد الکترونیکی وکالت توسط وکیل در پرونده موضوع قرارداد و تقدیم دادخواست و شکوائیه، موکل در هریک از مراحل رسیدگی(بدوی، تجدید نطر، دیوان یا اجراییه) بدون دلیل اقدام به عزل وکیل نماید، وی مستحق دریافت حق الوکاله خواهد بود.  

3- چنانچه حکم قطعی صادر شد. و همچنین در صورتی که در جریان رسیدگی بدوی دعوی به هر نحو (ازجمله با تنظیم گزارش اصلاحی) بین طرفین به صلح و سازش پایان یافت. وکیل مستحق دریافت تمام حق الوکاله آن مرحله است.

4- در صورت تاخیر در پرداخت حق الوکاله بیش از 10 روز از قطعیت احکام و یا سر رسید چکها خسارت تاخیر بدون نیاز به مطالبه تعلق خواهد گرفت.

5- چنانچه اعلام استعفاء از طرف وکیل در هر یک از مراحل رسیدگی انجام شود. و اقدام ایشان مستند به فعل یا تخلف موکل از جمله عدم پرداخت هزینه های دادرسی، کارشناسی و یا حق الوکاله آن مرحله توسط موکل باشد. وکیل حق مطالبه و گرفتن حق الوکاله آن مرحله را خواهد داشت. و چنانچه استعفاء وکیل منحصراً تصمیم شخص وکیل باشد به تناسب کاری که در آن مرحله انجام گرفته است مستحق دریافت حق الوکاله خواهد بود.

6- کلیه هزینه های دادرسی و مخارج لازمه دعوی از جمله هزینه سفر، اجرای قرار ، دستمزد کارشناس ، حق الزحمه داوری و هزینه آگهی و غیره به عهده موکل است که موظف است ظرف 72 ساعت از تاریخ اعلام وکیل از هر طریق مانند پیامک یا تلفن و امثال آن با شماره تماس که موکل ارائه داده نسبت به پرداخت مبلغ مقرر اقدام نماید، در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.    

7- وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوی و طول جریان دادرسی را تضمین نمی نماید. و تعهد وکیل در قبال موکل از نوع تعهد به وسیله دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و مدارک و دلایل مورد ارائه موکل با رعایت موازین قانونی و عرف وکالت می باشد. و موکل با توجه به احتمال عدم پیشرفت کار، حاضر به امضای این قرارداد شده است.

8- اگر در جریان این پرونده، ضرورت ایجاد شود که شکایت و دعوی دیگری مطرح شود یا شخص ثالثی جلب و یا ثالثی وارد دعوی شود. و یا دعوی تقابل یا مرتبط توسط طرف دعوی علیه موکل مطرح گردد. و یا وکیل علاوه بر موضوع اختصاصی پرونده در مراحل فرجام و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اجرای حکم و رسیدگی پس از نقض دخالت کند. میزان حق الوکاله ارتباطی به این قرارداد ندارد و مستلزم حق الوکاله دیگری بر اساس توافق جداگانه خواهد بود.

9- پیگبری کارهای اداری و غیر قضایی پرونده و تهیه مدارک و اجرای قرارها و کلیه امور اجرایی و اداری از قبیل تهیه وسیله اجرای قرارهای دادگاه جلب و معرفی اموال محکوم علیه به عهده خود موکل می باشد. و در صورت ضرورت حضور موکل در هر یک از مراحل در محکمه به تشخیص دادگاه یا وکیل، موکل مکلف به حضور است.

10- مسئولیت صحت اسناد و مدارک ابرازی و تحویلی به وکبل توسط موکل و کلیه اظهارات اشتباه، به عهده موکل است. کلیه اصول اسناد مربوط به پرونده مورد ملاحظه وکیل قرار گرفته و مجددا به موکل مسترد گردید. کلیه آثار اقدامات وکیل صرفا به موکل بر میگردد و وکیل هیچ گونه مسئولیت حقوقی یا مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات اعم از مثبت و منفی و یا عدم اقدام ندارد. و کلیه اقدامات بر اساس مصلحت سنجی وکیل می باشد مگر در صورت منع صریح موکل.

11- طرفین قرارداد توافق نموده اند درصورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص قرارداد مذکور و نحوه اجرای مواد آن از جمله: تعهد پرداخت که ناشی از اصل قرارداد وکالت و یا حق الوکاله و یا به طور کلی مرتبط با این قرارداد باشد. و همچنین اختلافات راجع به تفسیر و اجرای قرارداد. موضوع از طریق ارجاع به داوری کمیسیون داوری دادگستری و دستورالعمل مربوطه حل و فصل گردد و مدت داوری 6 ماه است.

12- مواردی که در این قرارداد پیش بینی نگردیده است تابع مقررات تعرفه حق الوکاله و عرف وکالت می باشد.

13- این قرارداد پیرو وکالتنامه ی الکترونیکی در دو نسخه، بین طرفین تنظیم و به امضاء آنان رسید و مبادله گردید. اعتبــار نسخ یکسان می باشد و نسخه ای از آن تحویل موکل گردید.

  

قرارداد وکالت
قرارداد وکالت

وکیل آنلاین 

وکیل تسخیری

 

نکاتی که باید در تنظیم قرارداد وکالت به آن توجه داشت

قرارداد را به دقت مطالعه کنید

فرقی ندارد قرارداد وکالت به صورت الکترونیکی باشد یا به صورت دست نویس. چه قرارداد وکالت باشد یا هر قرارداد دیگری حتما باید تمام بند و مواد قرارداد به دقت مطالعه شود. و اگر ابهامی در آن ها برایتان وجود داشت حتما از طرف مقابل یا شخص خبره بپرسید. اگر ابها رفع نشود قرارداد را امضا نکنید، حتما تاکید داشته باشید که تمام مفاد قراداد وکالت واضح و بدون ابهام باشد.

 

لزوم مطالعه کامل قرارداد بین وکیل و موکل

اکثر افراد هنگامی که اقدام به استخدام وکیل دادگستری به منظور دفاع در دعاوی خود می نمایند. بدون اینکه متن وکالتنامه را مورد بررسی نمایند و بدانند از چه مواد و تعهداتی برخوردار است، وکالتنامه را امضاء نموده و در اختیار وکیل برای انجام امور موضوع وکالت قرار می دهند. و حتی نسخه ای از آن را نیز مطالبه نمی کند، موسسه حقوقی دادگستر این روش وکالت را پیشنهاد نمی دهد.

 

البته علاوه بر امضای و تایید وکالتنامه الکترونیک، قراردادی مالی که لازمه پرداخت حق الوکاله وکیل است نیز، باید به امضای وکیل و موکل برسد. تا موکل متناسب با تعهدات پذیرفته شده، حق الوکاله وکیل را پرداخت کند.

 

اما شاید بهتر باشد با مطالعه نکاتی که در این نوشتار است، نسبت به تعهدات و مواردی که در یک وکالتنامه میان وکیل و موکل وجود دارد. تمامی ابهامات پیش بینی شده رفع گردد. البته پیشنهاد می شود که موکل با صبر و حوصله و بدون تعجیل قرارداد وکالت را مطالعه نموده و نسبت به هر قسمت یا بخش از آن وکالتنامه ابهامی برایش ایجاد شد. از وکیل پرونده درخواست داشته باشد تا کاملاً برایش توضیح دهد.

 

درج مشخصات هر دو طرف در تنظیم قرارداد با وکیل

حتما باید مشخصات شما به عنوان موکل و مشخصات شخص مقابل در قسمت وکیل به طور کامل و واضح نوشته شده باشد. قراردادی که مشخصات وکیل در آن نوشته نشده باشد یا وکیل عنوان داشته باشد بعدا نوشته می شود را امضا نکنید. .

 

مشخص کردن حدود صلاحیت وکیل در دعوی

حتما باید موضوع قرارداد وکالت که مرتبط با دعوای موکل است به طور کامل و واضح نوشته شود. و حدود صلاحیت وکیل تعیین گردد. به این دلیل که اگر به طور کلی به وکیل وکالت دهید وی حق طرح هرگونه دعوا و انجام هر عملی را در چارچوب آن خواهد داشت.

گاهی اوقات طبق قانون حتما باید در وکالتنامه به وکیل تفویض اختیار جهت طرح دعوای مورد نظر داده شده باشد.

 

قرارداد الکترونیک وکالت

این نوع قرارداد وکالت اجباری است و لازمه حضور وکیل به نیابت از موکل در دادگاه می باشد. قرارداد الکترونیک وکالت به صورت اینترنتی تکمیل می شود و اغلب مندجات آن آماده است. و برای ثبت این قرارداد، وکیل وارد سامانه ی الکترونیک قضایی وکلاء و کارشناسان می‌گردد و از پنل مدیریت وکالت خود قرارداد را تنظیم می کند.

پس از تنظیم قرارداد وکالت و ثبت حدود اختیارات، مشخصات موکل ثبت می شود. و پس از ان برای تایید موکل پیامکی به شماره موبایل اعلامی موکل ارسال می گردد. این پیامک جهت تایید نهایی قرارداد وکالت یا همان امضاء به موکل ارسال می شود. در نهایت موکل با ارائه کد 5 رقمی به وکیل قرارداد را تایید می نماید.  

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در کلیه زمینه حقوقی نیاز به وکیل پایه یک دادگستری یا مشاوره حقوقی تلفنی برای تنظیم قرارداد وکالت بین وکیل و موکل داشته باشید در خدمت گذاری به شما آماده باشد. 

برای برقراری ارتباط با وکیل تلفنی یا مشاوره حقوقی آنلاین به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا پیش شماره با شماره 9099071369 تماس بگیرید.

 

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • بسار عالی و کمک کننده

  پاسخ
 • من با وکیل قرارداد نوشتم اما وکیل قرارداد به من نداده آیا ندادن قرارداد به من قانونی هست؟

  پاسخ
  • سلام اگر قرارداد الکترونیک باشد میتوانید از دفتر خدمات قضایی یک نسخه دریافت کنید.

   پاسخ
 • سلام من به یک وکیل دادگستری بابت موضوعی وکالت دادم. ایشون یه مبلغ حق وکاله از من گرفتن به من قول صد در صد دادن که رای به نفع من صادر میشه
  الان که رای صادر شده به ضرر من و مخالف قول وکیل است.
  سوالم اینه که میتونم حق وکالت را از وکیل پس بگیرم؟

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه نتیجه، بنابراین وکیل نباید و نمیتواند نتیجه را برای شما تضمین کند. ما اصلا وکالت تضمینی نداریم.
   در خصوص مبلغ پرداخت شده به وکیل، این مبلغ حق وکاله وکیل است و برای اجرت وکیل بابت کارهای انجام شده و قابل استرداد نیست.

   پاسخ
 • اینجورمه شما درقرارداد نوشتید پس وکیل اینجا چه کاره است و همه بندها به نفع وکیل است مثلا ۵۰ میلیون اگرحق وکالت بگیرد و هرکاردیگری انجام دهد فی المثل درسفر مربوط به پرونده موکل باید هزینه ها را بپردازد حتی یه ساندویچ خوردن/ واقعاچرااینقدروکلاانحصار طلبند؟!!

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   این قرارداد یک نمونه محسوب می گردد
   شما میتونید بندهای قرارداد را تغییر داده و با وکیل تنظیم کنید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369