چه مدت بعد از تایید حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر میتوان فرجام خواهی نمود ؟

سوال حقوقیچه مدت بعد از تایید حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر میتوان فرجام خواهی نمود ؟
2 پاسخ
blankادمین عضو سایت 1 سال قبل

سلام و درود

بعد از تایید یا قطعیت حکم دیگر دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی ندارد بلکه باید در دیوان رسیگی شود
در دیوان عالی کشور هم اگر مدت 20 روزه زمان داشته باشد به طریق عادی 20 روز پس از تایید دادگاه تجدید نظر
یک طریق فوق العاده به اعتراض حکم هم وجود دارد که اگر رای خلاف قانون یا مندرجات پرونده باشد می توان اعمال ماده 477 را انجام داد.

وکیل تسخیری 
وکیل آنلاین

blankادمین عضو سایت 11 ماه قبل

درود
بعد از تایید یا قطعیت حکم دیگر دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی ندارد بلکه باید در دیوان رسیگی شود
در دیوان عالی کشور هم اگر مدت 20 روزه زمان داشته باشد به طریق عادی 20 روز پس از تایید دادگاه تجدید نظر
یک طریق فوق العاده به اعتراض حکم هم وجود دارد که اگر رای خلاف قانون یا مندرجات پرونده باشد می توان اعمال ماده 477 را انجام داد.

از تلفن ثابت 9099071369