چه مدت بعد از تایید حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر میتوان فرجام خواهی نمود ؟

سوال حقوقیچه مدت بعد از تایید حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر میتوان فرجام خواهی نمود ؟
2 پاسخ
blankادمین عضو سایت 1 سال قبل

سلام و درود

بعد از تایید یا قطعیت حکم دیگر دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی ندارد بلکه باید در دیوان رسیگی شود
در دیوان عالی کشور هم اگر مدت 20 روزه زمان داشته باشد به طریق عادی 20 روز پس از تایید دادگاه تجدید نظر
یک طریق فوق العاده به اعتراض حکم هم وجود دارد که اگر رای خلاف قانون یا مندرجات پرونده باشد می توان اعمال ماده 477 را انجام داد.

وکیل تسخیری 
وکیل آنلاین

blankادمین عضو سایت 9 ماه قبل

درود
بعد از تایید یا قطعیت حکم دیگر دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی ندارد بلکه باید در دیوان رسیگی شود
در دیوان عالی کشور هم اگر مدت 20 روزه زمان داشته باشد به طریق عادی 20 روز پس از تایید دادگاه تجدید نظر
یک طریق فوق العاده به اعتراض حکم هم وجود دارد که اگر رای خلاف قانون یا مندرجات پرونده باشد می توان اعمال ماده 477 را انجام داد.

از تلفن ثابت 9099071369