حسن 5 سال قبل

با سلام و خسته نباشید
اینجانب با ۳ نفر از دوستانم ملکی را اجاره کردیم که البته اجاره نامه به نام یک از همین دوستانم است و در آن به فعالیت طبخ غذا و ارسال به صورت بیرون بر پرداخته ایم یعنی حالت مغازه تجاری ندارد. شراکتمان را ثبت نکرده ایم اما به مدت شش ماه با آنان کار کرده ام و سپس تصمیم بر ترک انجا و قطع همکاری با انان گرفته ام که یکی دیگر از دوستانمان پذیرفت که سهم مرا بگیرد و به مدت دو ماه دیگر به انجا نرفتم و خرد خرد پول مرا میدادند اما چون ضرر کرده اند و آنجارا جمع کرده اند مابقی پول مرا ندادند و بنده شب شخصا به مغازه رفتم و اندازه طلبم از آنجا جنس برداشتم که حق خودم بوده است…البته نمیدانند که من اینکار را کرده ام و نمی خواهم بفهمند که کار من بوده چون مرا اذیت خواهند کرد …حال میخواهند شکایت کنند از من به جرم سرقت … میخواستم بدانم قانون در این مورد حق را به چه کسی می دهد

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 5 سال قبل

با سلام
موضوع شما دو حالت دارد یک شما با ادله محکمه پسند بتوانی شراکت خود را به اثبات برسانی و برداشت خود را از مغازه جزء اموال خودت ثابت کنی که اینجا سرقت منتفی می شود
 دوستان شما در مقام مدعی هسنتد و باید ثابت کنند برداشت از مغازه کار شما بوده اگر ادله محکمه پسند برای اثبات این موضوع نداشته باشند اثبات سرقت شما منتفی است

از تلفن ثابت 9099071369