آیا می‌توانند با اضافه کردن ۱۴سال سن من و تغیرات کوچکی در تاریخ تولد وکد ملی هویت جدیدی ساخت و استفاده نمود

2 پاسخ
ادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام
برای تغییر در مندرجات شناسنامه شما باید حکم داشته باشید تا ثبت احوال تغییر بدهد در غیر این صورت و یا اگر خود شما تغییر دهید و استفاده کنید مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شده اید

ادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام
برای تغییر در مندرجات شناسنامه شما باید حکم داشته باشید تا ثبت احوال تغییر بدهد در غیر این صورت و یا اگر خود شما تغییر دهید و استفاده کنید مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شده اید

 
 

Call Now Buttonاز تلفن ثابت 9099071369