علی 2 هفته قبل

دو نفر A و B مدعی هستند که زمینی را از شخص C خریده اند. شخص C فوت شده است. آیا اگر هرکدام از دو نفر A و B با مدارک ثابت کنند که زمین را خریده اند، وراث شخص C باید خسارت خریدار را بدهند؟ توضیح اینکه فرد C دارای مایملک ارث رسیده میباشد.

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 2 هفته قبل

سلام وقت بخیر 
اشخاص خریدار زمین باید به طرفیت ورثه شحص C دادخواست الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع ثبت نمایند.
اگر زمین موجود باشد باید تحویل و سند زده شود اگر هم زمینی نباشد باید از اموال شخص میت به قیمت روز به خریداران پرداخت شود.
برای اطلاعات بیشتر با وکیل آنلاین  مشورت شود.

از تلفن ثابت 9099071369