سوال حقوقیدسته بندی: خدمات دعاوی کیفریمحاسبه مبلغ درصدهای دیه
ابولفضل 5 سال قبل

باسلام،پدر بنده درسال ۹۷( مردادماه، ذی القعده)تصادف کرده و شش ماه طول درمان بهش دادن.
ممنون میشم اگه محاسبه کنید و بگید که (مبلغ دقیق کل دیه چقدر میشه)
ولطف کنید، بگیدکه موارد (2،5،6) چند درصد دیه میشه
و درصدهای که پزشکی قانونی داده به ترتیب زیر هستش:
۱.یک درصد دیه کامل انسان بابات حارصه ساعد چپ آرنج راست 
۲.سه فقره سه هزارم دیه کامل انسان بابات سیاه شدگی ساعد چپ، بازوی راست و زانوی چپ
۳.یک ونیم هزارم دیه کامل انسان بابات کبودی کتف راست 
۴.چهار درصد دیه کامل انسان بابات دامیه های خلف آهیانه راست 
۵.دوفقره چهارپنجم ازیک پنجم ازیک دوم دیه کامل انسان بابات شکستگی های ثلث تحتانی نازک نی ساق پای چپ ونازک نی ساق پا ثلث فوقانی 
۶.دوفقره چهارپنجم از یک سوم ازیک دوم دیه کامل انسان بابات خردشدگی ثلث فوقانی وثلث تحتانی استخوان درشت نی ساق پای چپ 
۷.شش درصد دیه کامل انسان بابات ارش آسیب نسوج نرم

1 پاسخ
blankادمین عضو سایت 5 سال قبل

مورد دو 2430000
مورد پنج 43200000
مورد ششم 72000000
جمع کل 117630000

از تلفن ثابت 9099071369