دادخواست الزام به تمکین

 

طبق قانون ریاست خانواده قانوناً به عهده زوج گذاشته شده است، و همچنین اطاعت از شوهر چه به صورت عام و خاص که تمکین خاص و تمکین عام است از وظایف زوجه دانسته شده است، بر همین اساس اگر زوجه به وظیفه زناشویی خود عمل نکند یا اینکه مسکنی که زوج تهیه نموده است را بدون دلیل ترک کند، زوج می تواند با مراجعه به دفتر خدمات قضایی الزام ایشان به تمکین را بخواهد.

 

حتمن بخوانید: مشاوره حقوقی خانواده

 

در حقیقت بعد از اجرای رای الزام به تمکین و حضور کارشناس در منزل مشترک و تهیه گزارش مبنی بر عدم حضور زوجه در منزل زوج و عدم همراهی زوجه با دستور دادگاه مبنی بر تمکین می تواند حقوق و امتیازاتی برای زوجه ایجاد کند که آنها عبارتند از:

دیگر به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد

 اجازه ازدواج مجدد برای زوج

عدم بهره مندی امتیاز تصنیف اموال زوجه در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج

 

حتمن بخوانید: دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

 

دادخواست الزام به تمکین
الزام به تمکین زوجه

 

مطالب مرتبط: نمونه اظهارنامه الزام به تمکین 

 

معنای الزام به تمکین

چنانچه زوجه بدون داشتن دلایل موجه قانونی، از تمکین در برابر همسر خود امتناع کند، به صورت قانونی ملزم می شود که به وظایف زناشویی خود عمل کند، الزام به تمکین تنها از طرف رای دادگاه قابل اجراست و زوجین نمی توانند با توسل به زور یا ضرب و جرح یکدیگر را ملزم به تمکین نمایند، حتی در صورت صدور رای دادگاه نیز نمی توان شخص را مجبور به تمکین کرد. در حقیقت اگر زن حکم دادگاه را اجرا نکند ناشزه محسوب میگردد.

 

تمکین عام چیست؟

بدین معنی است که زوجه باید در منزل زوج یا اقامتگاهی که زوج تعیین کرده است  سکونت یابد تا در دسترس وی باشد و به خواسته های ایشان عمل نماید تا ناشزه محسوب نگردد، بر اساس ماده 1114 قانون مدنی، زوجه باید در منزلی که شوهر تهیه نموده سکنی گزیند، مگر آنکه اختیار تعیین منزل طبق عقدنامه با زوجه باشد.  

 

تمکین خاص چیست؟

به معنای تمکین جنسی یا به عبارتی اطاعت زوجه در قبال زوج مبنی بر برقراری رابطه جنسی با ایشان است.

 

در ادامه به یک نمونه دادخواست الزام به تمکین از طرف زوج بر علیه زوجه مطرح شده، در هر صورت پیشنهاد می گردد که برای دعوای الزام به تمکین حتما با وکیل مشورت کنید، یا قبل از شروع و طرح دعوا با یک مشاور حقوقی تلفنی متخصص صحبت کنید.

 

بسمه تعالی

 

خواهان: ……………………. فرزند: ………………….. با کد ملی: ………………..

 

خوانده:  ……………………. فرزند: …………………. با کد ملی: …………………

 

وکیل یا نماینده قانونی : مشخصات وکیل پایه یک دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تمکین    مطالبه خسارات دادرسی

 

دلایل و منضمات:

1-سند ازدواج شماره: ثبتی ……… به تاریخ ……………… تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ……. شهر تهران

2- اجاره نامه

3- اظهارنامه با کد رهگیری: ………………….

4- شناسنامه

 

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

 

سلامّ علیکم

احتراما به استحضار میرساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین اینجانب و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا”؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل اینجانب، وفق ماده 1102   قانون مدنی، تمکین مشارالیها از بنده می باشد.

ثالثا”؛ با نظر به اینکه خوانده محترم بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اذن منزل مشترک را ترک نموده و اینجانب تقاضای بازگشت خوانده محترم به منزل مشترک را دارم، در ضمن سکونت و زندگی مشترک با بنده برای ایشان هیچ نوع ضرر مالی، بدنی یا شرافتی را در پی ندارد.

علاوه بر اینکه اینجانب، طی اظهارنامه پیوستی تغییر اقامتگاه خود و همچنین تقاضای بازگشت وی به منزل مشترک را خطاب به مشارالیها اعلام نموده است.

رابعا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، تا تاریخ تقدیم دادخواست حاضر، از مراجعت به منزل مشترک امتناع و استنکاف نموده و این امر از طریق صدور قرار تحقیق و معاینه محل، قابل احراز است.

خامسا”؛ با ملاحظه اینکه به هیچ وجه اختیار تعیین منزل، از طرف اینجانب به خوانده محترم اعطاء نشده است و خوانده محترم، وفق ماده 1114 قانون مدنی، مکلف به سکنی در منزلی است که اینجانب تعیین می نمایم.

 

لذا مورد استدعاست:

در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده محترم به تمکین از اینجانب، وفق مواد1102، 1108 و1114 قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

با سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان

 

 

دادخواست الزام به تمکین
دادخواست الزام به تمکین زوجه

 

مراحل دادخواست الزام به تمکین چگونه است؟

 

ثبت اظهارنامه الزام به تمکین و درخواست بازگشت زوجه

تنظم دادخواست الزام به تمکین و ثبت آن در دفاتر خدمات قضائی

برگزاری جلسه دادگاه خانواده در محل اقامت زن

مذاکره زوجین در دادگاه و تلاش قاضی برای اصلاح آنها

اثبات مقدمات تمکین زوجه از جمله تهیه مسکن و لوازمات آن

ابلاغ حکم تمکین در سامانه ثنای زوجه

ارائه فرجه 20 روزه به زوجین برای اعتراض و تجدید نظر خواهی در دفاتر خدمات قضائی

صدور رای قطعی به الزام به تمکین زوجه

درخواست صدور اجرائیه رای الزام به تمکین از طریق دفاتر خدمات قضای توسط زوج

 

مدارک لازم جهت طرح دعوای الزام به تمکین

سند ازدواج یا رونوشت آن

شناسنامه و کارت ملی مرد

اجاره نامه یا سند مالکیت مسکن

اظهارنامه مبنی بر دعوت رسمی از زوجه به زندگی مشترک (اختیاری)

استشهادنامه مبنی بر ترک منزل از طرف زن (اختیاری)

 

البته باید توجه داشت، زوج باید تمامی شرایط تمکین زوجه را فراهم کند چنانچه زوجه تمکین نکرد می تواند دادخواست الزام به تمکین تنظیم نماید.  

 

سوالات احتمال

آیا ارتباطی بین تمکین و مهریه هست؟

مهریه با جاری شدن صیغه عقد به گردن مرد ثابت می گردد، مهریه و تمکین هیچ ارتباطی با هم ندارند، و اگر زوجه ناشزه محسوب می‌گردد، این وضعیت ناشزگی تا وقتی که از همسرش تمکین نکند ادامه خواهد داشت و موجب عدم تعلق نفقه به وی خواهد شد.

 

اگر زوج گواهی نشوز زوجه رو گرفته باشد می‌تواند درخواست ازدواج مجدد دهد؟

بر اساس اصول قانونی یکی از شرایط ازدواج مجدد مرد، عدم تمکین زن است، بنابراین با توجه به حکم عدم تمکین می توان درخواست ازدواج مجدد را به طرفیت همسر اول ثبت نمود.

 

آیا تمکین خاص زوجه را می‌توان به اثبات رساند؟

تمکین خاص از رابط خصوصی و محرمانه بین زوجین بوده و قابل اثبات با شهادت شهود نیست، مگر با اقرار زوجه و اگر زوجه منکر شود و در منزل زوج باشد قابلیت اثبات ندارد.  

 

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار مخاطبین عزیز قرار داده که هر ساعت از شبانه روز در تمامی زمینه های حقوقی نیاز به مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، برای تنظیم انواع دادخواست داشته باشید در خدمت گذاری آماده باشد. 

برای برقراری ارتباط با وکیل خانواده یا مشاوره حقوقی تلفنی به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون صفر یا کد با شماره 9099071369 تماس بگیرید.  

                       

10 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام
  همسر من یک هفته ای هست منزل را ترک کرده من باید چیکار کنم؟

  پاسخ
  • سلام
   میتونید در ابتدا اظهارنامه الزام به تمکین ثبت کنید. اگر نتیجه ای نداشت بعد از آن دادخواست الزام به تمکین در دفتر خدمات قضایی ثبت کنید.
   دادگاه جلسه تشکیل می دهد برای شما و همسرتان ابلاغ ارسال می کند در جلسه دادگاه اگر همسر شما دلیل محکمه پسندی مبنی بر ترک منزل ارائه ندهد قاضی همسر شما را الزام به تمکین می کند.
   بهتر است قبل از اقدام از یک مشاوره حقوقی آنلاین یا وکیل دادگستری مشورت بگیرید.

   پاسخ
 • سلام من ساکن منزل پدرم هستم یک طبقه جدا و کاملی هست همسرم منزل را ترک کرده دادخواست تمکین دادم به من کفتن سند مالکیت یا اجاره نامه بیار راهنمایی کنید لطفا

  پاسخ
 • شوهر من گذاشته رفته الان هم رفته شکایت تمکین کرده من تو دادگاه چی باید بگم؟

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   بر اساس قانون زن باید در اقامتگاه قانونی شوهرش زندگی کند.
   در دفاع از این مورد شما می توانید اقامتگاه خود را در منزل شوهرتون عنوان کنید و نهایتا کارشناس یا مددکار از دادگاه فرستاده شود برای اثبات موضوع

   پاسخ
 • ممنون از دادخواست
  کمک کننده بود

  پاسخ
  • خواهش

   پاسخ
  • blank
   سیدرضا موسوی
   فوریه 12, 2024 4:34 ق.ظ

   سلام وقت بخیر
   میخواستم یک نمونه متن عدم تمکین خاص زوجه رو داشته باشم

   پاسخ
   • سلام وقت بخیر
    میتونید از همین متن گذاشته شده استفاده نمایید شامل عدم تمکین خاص هم می شود.
    اگر تمایل داشته باشید به صورت اختصاصی براتون تنظیم بشه با مجموعه تماس بگیرید.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369