بسمه تعالی

(اجاره نامه)

 

این قرارداد اجاره سرقفلی به استناد ماده 10 قانون مدنی و بر اساس شرایط ذیل با توافق موجر(صاحب سرقفلی) و مستاجر تنظیم می گردد.

 

حتمن بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری  

 

ماده 1   طرفین قرارداد احاره سرقفلی

موجر (صاحب سرقفلی): آقای …………… فرزند:                  به شماره ملی : ………………..

آدرس: …………………………………… ………………………………………………… …………………………………………..

مستاجر: آقای …………………… فرزند ……………… به شماره ملی ………………………..

آدرس: ………………………………………… …………………………………………………… …………………………………..

 

ماده 2 – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک باب مغازه به  شماره پلاک ثبتی……………. فرعی از …………… اصلی به زیربنای …………….. متر مربع واقع در طبقه …………… به آدرس ………………. ……………. ………………..   و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره: ………………. و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ، پکیج حرارتی، گاز شهری، فن کوئل، بخاری نفت سوز، شومینه و وسیله سرمایی آن ………

تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

 

ماده 3   مدت اجاره و تسلیم آن

یکسال شمسی از تاریخ ……………………. لغایت ……………………… قطعی می باشد.

موجر مکلف است در تاریخ ………………….. مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر تسلیم کند.

 

ماده 4   اجاره بها و نحوه پرداخت

از قرار ماهیانه مبلغ …………………… ریال معادل ……………….. میلیون ریال که در اول هر ماه باید به موجر پرداخت گردد.  

مبلغ  ………………………….. ریال از طرف مستاجر بعنوان قرض الحسنه باید به موجر پرداخت گردد.

 

ماده 5 شرایط و آثار قرارداد اجاره سرقفلی

 • مستاجر حق انتقال تمام یا قسمتی از حقوق استیجاری خود را تحت هیچ شرایطی مانند شراکت و غیره را به غیر ندارد.
 • مستاجر مورد اجاره را بعنوان نان فانتزی اجاره نمود و حق تغییر شغل و ایجاد شغلی جدید کنار آن را به هیچ عنوان ندارد.
 • کلیه عوارض شغلی، کسبی، مالیات کسبی، بیمه و بهداشت، بیمه و حق و حقوق کارگران طبق مصوبه اداره کار از جمله خسارت آتش سوزی شخصی و ملکی و کلیه حقوق اداره کار و حقوق دولتی دیگر و هر نحو و طریق که شامل کسب و کار گردد به عهد مستاجر است باید تمام و کمال پرداخت نماید.
 • مستاجر هنگام تخلیه باید تسویه حساب کامل از قبیل تلفن، آب و برق، بیمه، مالیات، دارایی و تسویه حق بیمه کارگران و کرایه و غیره را به موجر ارائه نماید، همچنین برگه مفاصا حساب مالیاتی را از اداره مالیات ارائه دهد.

 و همچنبن کلیه مسائل پرسنلی ومرتبط با وزارت کار و تامین اجتماعی و دارایی مربوط به مستاجر بوده و موجر هیچ گونه تعهدی در مورد کارگرها و افراد مرتبط با موجر از جمله طلب کارها و غیره را نخواهد داشت.  

در غیر این صورت مالک حق دارد مدارک تضمینی وی را مورد بهره برداری و کارسازی قرار دهد. و از این باب حق اعتراض از مستاجر سلب می گردد.
 • مبلغ 000/000/000/5 ریال معادل پانصد میلیون تومان تمام از مبلغ قرض الحسنه، تا زمان ارائه تسویه حساب برق، تلفن، شارز ، مفاصا حساب مالیاتی و تسویه حق و حقوق و بیمه کارگران نزد موجر امانت می ماند.
 • مستاجر حق کسب و پیشه و حقوقات دیگر خود را در برابر اخذ یکصد ریال به موجر مصالحه نمود. و صیغه عقد فی ما بینهما جاری گردید و چنانچه در این مورد ادعایی نماید و از این ناحیه ضرر و زیان یا خسارتی به موجر وارد آید تعهد نموده و ملتزم می گردد که ضرر و زیان وارده را فوراً جبران نماید.
 • ضامن اجرایی مفاد این قرارداد برابر قانون مالک و مستاجر بوده و بعهده مقامان ذیصلاح می باشد/
 • پس از انقضاء مدت اجاره در صورت عدم تخلیه محل و یا عدم تمدید اجاره ضمن اعمال قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه سال 1376 و آیین نامه های مربوطه، مستاجر ملکف است علاوه بر اجرت المثل به ازای هر روز مبلغ 000/000/50 ریال به عنوان وجه التزام قطعی به موجر بپردازد/
 • مورد اجاره به صورت امانت نزد مستاجر می باشد و مقررات امین درباره وی لازم الاجرا است.
 • مستاجر حق هیچگونه تغییر در اساس و بنیاد مغازه را ندارد. لیکن می تواند دکورسازی و تعمیرات مناسب با هزینه شخصی انجام دهد و موجر از این بابت وجهی پرداخت نخواهد کرد.
 • چنانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی (بیمه، بهداشت و تعزیرات و غیره) به دلایلی که مربوط به خود مغازه نباشد تعطیل گردید موجر هیچگونه مسئولیتی از بابت حق کسب و پیشه مورد اجاره را نداشته و ندارد.
 • مستاجر هنگام تخلیه باید محل اجاره را دقیقاً به نحوی که روز اول تحویل گرفته، به موجر تحویل نماید.
 • تعمیرات داخلی و غیره به عهده مستاجر است و ضمناً مستاجر هیچ گونه وجهی بابت سرقفلی یا هر عنوان دیگر غیرقابل استرداد به موجر پرداخت نکرده و لذا به هنگام تخلیه حقی نخواهد داشت مستاجر این موارد را اظهار داشته است.
 • چنانچه مستاجر آقای ………پایان مدت قرار داد حداکثر طی یک هفته نسبت به تحویل و تسویه حساب مغازه اقدامی ننمود، موجر آقای ……………. می تواند در حضور شهود نسبت به باز کردن قفل مغازه و جمع آوری اجناس اقدام نماید. و اجناس داخل مغازه پس از یک هفته متعلق به موجر می باشد و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با امضای این قرارداد از خود سلب می نماید.

 

ماده 6- تبصره ه 1 

 • مستاجر تنها حق استفاده از مساحت مورد اجاره را داد و هیچ گونه حقی مبنی بر استفاده از فضای عمومی بیرون از مورد اجاره را ندارد و نمی تواند ویترین و یا قفسه و یا هر گونه ادوات جلب مشتری را در فضای عمومی بیرون از مورد اجاره قرار دهد (مگر با مجوز مالک)
 • مستاجر ملکف به رعایت موازین اسلامی در محل اجاره می باشد و نیز حفاظت از اموال و رعایت نکات ایمنی بعهده مستاجر است و موجر در این مورد هیچونه مسئولیتی ندارد.
 • استخدام کارگران جهت مورد اجاره به عهده مستاجر می باشد و مسئولیت هرگونه تخلفی که از جانب کارگران باشد، به عهده مستاجر بوده و موجب برخورد قانونی با مستاجر می گردد.
 • در صورتی که مستاجر در پرداخت اجاره حداکثر یک هفته تاخیر نمود، حق فسخ باقیمانده قرار داد با موجر است و موجر می تواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و مستاجر از این بابت حقی نخواهد داشت و بدهی مستاجر از چک ضمانت تسویه حساب دریافت می گردد.

 

ماده 7- تبصره 2

 • اعتبار این اجاره نامه برای مدت یک روز تا تاریخ پایان قرارداد می باشد. و کلیه وجوه اجاره بها و هزینه های جانبی مورد قرارداد برای مدت مذکور منظور شده و در این صورت استنکاف هر یک طرفین قبل از انقضاء مدت ملزم به پرداخت کل هزینه برای مدت مذکور می باشد مگر اینکه طرفین رضایت فسخ آن دهند.
 • چنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید می بایست کلیه هزینه های اجاره و سایر هزینه های جاری و غیره را برای تمام مدت قرارداد پرداخت نماید. همچنین هزینه های پرداختی به موجر عودت نمی شود.
 • طرفین اسقاط کافه خیارات و غویثات را از خود بعمل آورند و صیغه مراتب فوق و عقد اجاره به شرح مذکور فی ما بینهما جاری گردید. و طرفین شرعاً و قانوناً ملزم به اجرای مراتب مذکور می باشند.
 • مستاجر می بایست قبل از پایان مدت قرارداد وضعیت تمدید و تخلیه مورد اجاره را مشخص نماید. در غیر اینصورت در روز پایان قرارداد نسبت به تعطیلی موضوع اجاره اقدام لازم انجام خواهد شد.

 

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

 

ماده 8- نسخ و تصدیق قرارداد اجاره سرقفلی

این قرارداد اجاره در تاریخ …………………….. با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در 7 ماده و 3    نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

 

  امضاء و اثر انگشت موجر                                نام و نام خانوادگی، امضاء و اثر انگشت شاهد اول

                 

  امضاء و اثر انگشت مستأجر                             نام و نام خانوادگی، امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

 

حتمن بخوانید:  اظهارنامه فسخ اجاره نامه 

 

قرارداد اجاره سرقفلی
قرارداد اجاره سرقفلی

 

حتمن بخوانید: اظهارنامه فسخ قرارداد و مطالبه 

 

نکات مهم در نگارش قرارداد اجاره سرقفلی

در قرارداد اجاره باید مدت اجاره مشخص باشد که معمولاً این مدت برای یک سال تعیین می‌گردد. و آغاز آن از روزی خواهد بود که مورد توافق مؤجر و مستأجر واقع شده و اگر در هنگام تنظیم قرارداد اجاره ابتدای مدت مشخص نشود. از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.

امکان فسخ قرارداد اجاره قبل از انقضاء مدت

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره امکان پذیر است؟ خیر، زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی لازم است به این معنی که طرفین را متعهد  به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید

مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک به لحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند. .

در قرارداد‌ اجاره امکان دارد طرفین توافق نموده باشند که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ اجاره باشند. یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند.

که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان خواهد ‌رسید. هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می‌گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

 

وکیل تسخیری

 

موسسه حقوقی دادگستر این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار داده که هر وقت از شبانه روز در زمینه قرارداد اجاره سرقفلی نیاز به مشاوره حقوقی تلفنی به وکیل پایه یک دادگستری داشته باشید در خدمت گذاری به شما عزیزان آماده باشد.

برای برقراری ارتباط با وکیل حقوقی یا مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین به صورت 24 ساعته در هر ساعت از شبانه روز از تلفن ثابت سراسر کشور بدون هیچ پیش شماره یا کد با شماره: 9099071369 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

از تلفن ثابت 9099071369