سوال حقوقیدسته بندی: سوالاتخیانت در امانت
مهدی 4 سال قبل

سلام.مبلغ ۵۰ ملیون تومان چک دست کسی دارم که بهش بدهکار نیستم.الان دعوامون شده و میخواد چکهارو به اجرا بزاره.آیا میتونم ثابت کنم که بدهکار نیستم

1 پاسخ
ادمین عضو سایت 4 سال قبل

سلام
چک سند تجاری محسوب میشود لاشه آن در دست هر شخصی باشد به این معنا است که آن شخص از شما طلب دارد مگر اینکه شما خلاف آن را به اثبات برسانید بار اثبات امانت بودن چک به عهده شماست 
ماده673 قانون مجازات این چنین مقرر کرده 
هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 674 قانون مجازات هم این چنین مقرر کرده است
هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.